INDUSTRIJA 4.0 – ŠANSA ZA PRIVREDU

                                                              

                                     

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda su organizovali panel „Nova-industrijalizacija Srbije“ s ciljem razmatranja najvažnijih aspekata koncepta nove industrijalizacije Srbije iz uglova nauke (univerziteta), Vlade Republike Srbije i privrede. Događaj je poslužio i kao najava za Konferenciju „USA-EU-Far East-Serbia Conference on Advanced Manufacturing Technology Program – New-industrialization of Serbia / INDUSTRY 4.0 – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS“ koja će biti održana od 7. do 9 juna 2017. godine.

Na samom početku skupa, učesnici su se složili da je glavni preduslov bržeg razvoja privrede u Srbiji implementacija koncepta Industrija 4.0. i da je jedan od najvećih problema naći rešenje kako učvrstiti veze između privrede i nauke, kako komercijalizovati inovacije i kako povećati kapacitete naših preduzeća za primenu inovativnih rešenja i novih tehnologija. Industrijalizacija je kontinualni proces i predstavlja najbrži i najefikasniji način za tranziciju iz usporenog u industrijski dinamično društvo.

Naglašeno je da postoji potreba za revidiranjem Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine, dokumenta koji nastoji da sinhronizuje 13 različitih politika (obrazovanje, tehnološki razvoj, istraživanje i razvoj, restrukturiranje i privatizacija, ulaganje, IKT, preduzetništvo, zapošljavanje, energetska efikasnost, zaštita životne sredine, zaštita tržišne konkurencije, regionalni razvoj i unapređenje korporativnog upravljanja). Nova industrijska strategija treba da kombinuje ne samo horizontalne i vertikalne, već i regionalne mere i da bude u skladu sa našom industrijskom tradicijom, geografskim i regionalnim specifičnostima i raspoloživim resursima, jer ni u samoj EU ne postoji jedinstvena, zajednička Strategija razvoja industrije, već je ostavljeno državama članicama da same definišu svoje nacionalne prioritete.

Srbija ima i naučne i stručne potencijale, ali je industrija devastirana. Realizacija projekta Nove industrijalizacije je bitna, jer se dodatna vrednost proizvoda ne ostvaruje u proizvodnji, već u razvoju i istraživanju.

Udruženje industrije