DRUGI MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP "TENDENCIJE RAZVOJA U
                                 TEKSTILNOJ INDUSTRIJI- DIZAJN, TEHNOLOGIJA, MENADŽMENT
"

U organizaciji Privredne komore Beograda i Visoke tekstilne strukovne skole za DTM, 4. juna. 2010. godine,  održan je drugi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem na temu: "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji - dizajn, tehnologija i menadžment".
Skup je otvorio profesor dr Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete.
Pored predstavnika Visoke strukovne škole i Privredne komore Beograda, skup su pozdravili generalni sekretar Saveza inžinjera i tehničara Srbije Branislav Vujinović, dekan Fakulteta likovnih umetnosti Slobodan Roksandić, a u ime prisutnih privrednika Vera Janković, direktor konfekcije "Javor".
Skup je imao za cilj da ukaze na
značaj modernizacije proizvodnje u tekstilnoj industriji kroz transfer novih tehnologija, permanentno obrazovanje, usavršavanje kadrova i primenu ekološki prihvatljivih alternativa.
Na skupu su izlagani radovi iz oblasti novih  tehnologija proizvodnje, dorade i oplemenjivanja vlakana i tkanina, primene nanotehnologije u tekstilu, geotekstila, inovativnosti i dizajna u modnoj industriji, softvera za gradiranje, primene čistijih tehnologija u razvoju tekstilne industrije Srbije u skladu sa propisima EU.
Rad skupa organizovan je kroz tri tematske celine uz učešće 53 podnosilaca referata iz zemlje i iz Rusije, Grčke, Slovenije, Republike Srpske i Makedonije.
U izdanju Visoke strukovne škole za DTM objavljen je i Zbornik radova sa ovog naučnog skupa.

Udruženje industrije