DODELJENE NAGRADE "PETAR DAMJANOVIĆ"


Kompanija Osa Računarski inženjering, treću godinu za redom, dodelila je tradicionalne nagrade „Petar Damjanović“ za najbolje radove iz oblasti izrade tehničke dokumentacije za mašine, uređaje i noseće metalne konstrukcije, izrađene programskim paketom Autodesk Inentor.
Zadatak za sve učesnike na ovogodišnjem konkursu bio je da na najbolji način povežu kreativne i produktivne mogućnosti programa Autodesk Inventor, što omogućava pripremu konkurentnog proizvoda za plasman na tržište u najkraćem roku.
Program Autodes Inventor podržava rad sa izuzetno složenim sklopovima, a tehnička dokumentacija se dobija automatskim kreiranjem željenih projekcija modelovanog dela ili sklopa. Inventor ima i razvijene alate za dobijanje proračuna preko metode konačnih elemenata i izradu animiranih prezentacionih materijala.
Ovogodišnje nagrade „Petar Damjanović“ dodeljene su u dve kategorije: nagrada za kompaniju, odnosno njenog predstavnika (novčani iznos od 5000 evra i program Autodesk Inventor) i nagrada za studente (novčani iznos od 1000 evra).
Prvu nagradu u kategoriji kompanija osvojila je kompanija Vesys iz Beograda, a nagradu je primio Veso Bogdanović za projekat „Automatski punjač za artiljerijska oruđa“, dok je student Marko Ristić iz Niša nagrađen je za projekat „Virtuelno konstruisanje reduktora sa ukrštenim osama uzlaznog i izlaznog ventila“.
Nagrada „Petar Damjanović“ je ustanovljena u spomen prerano preminulog suvlasnika kompanije Osa, koji je aktivno učestvovao u razvoju IT tržišta u našoj zemlji i regionu. Petar Damjanović je radio na razvoju zakonskih rešenja vezanih za zaštitu autorskih prava, naročito u domenu softvera, i doprineo uvođenju novih tehnologija, posebno u tehničkoj primeni računara.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S