ODRŽAN INTERMEC USERS DAY 2009

Predstavnici Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda su prisustvovali godišnjem stručnom skupu ’Intermec Users Day’ u organizaciji firme Albatech, zastupnika kompanije Itermec. Otvarajući skup, prisutne je pozdravio Đorđe Grubor, direktor Albatech i predstavio nove partnerske programe u ponudi ove firme, nova softverska i hardverska rešenja, kompletna rešenja za magacinsko poslovanje po principu ključ u ruke, rešenja za mobilnu prodaju i rešenja za pokrivanje celokupnog lanca snabdevanja, kao i rešenja štampe etiketa sa aplikacijom na proizvodnoj liniji. Cilj u narednoj godini će biti jačanje partnerskog odnosa sa korisnicima.

Nebojša Brković je ispred Albatech predstavio nove Intermec proizvode: mobilne računare, komercijalne prenosne štampače namenjene mobilnoj prodaji, štampače za potrebe štampanja na proizvodnim linijama i bazne stanice za bežične uređaje. Novu tehnologiju predstavlja eMDI tehnologija koja omogućava skeniranje papirnih dokumenata mobilnim računarom na terenu u vrlo kvalitetnom formatu, bez potrebe dodatne korekcije, uz unapređen prikaz slike koji nije moguće ostvariti kamerom (kompresiju, korekciju perspektive, poboljšanje kontrasta) i koji je kompatibilan sa najznačajnijim sistemima za upravljanje dokumentima. Ovaj sistem skeniranja omogućva normalno skeniranje i pozicioniranje dokumenta, sa ugradnim skenerom sa povećanim dometom skeniranja i uglom skeniranja do 2 stepena.

Takođe je razvijena i kontejnerska RFID oznaka za poslovne primene koja dozvoljava implementaciju-postavljanje RFID taga na metalnoj površini, kao i njegovo bočno očitavanje.Kao poseban proizvod, softver ’SmartSystems Foundation’ omogućava povezivanje više Intermec uređaja i daljinsko upravljanje njima osnovnim upravljačkim funkcionalnostima, uključujući i printere i RFID čitače. U cilju jačanja partnerskog odnosa sa klijentima, Intermec u ponudi ima nekoliko oblika servisnih ugovora. Albatech su sertifikovani globalni Intermec-ov servisni partner (IGSP – Intermec Global Service Partner), od samog početka sa radom ovog programa.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S