ODRŽAN SASTANAK IZVRŠNOG I ORGANIZACIONOG ODBORA ZITEH-a

 

Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti, ZITEH ’10, će se održati od 5. do 6.marta na Univerzitetu Singidunum. Organizator skupa je Udruženje IT Veštak, dok je  Privredna komora Beograda ove godine suorganizator savetovanja. U sklopu organizacionih priprema, u komori je održan zajednički sastanak Izvršnog i Organizacionog odbora.

’Cilj Savetovanja je organizovano objedinjavanje, uvećavanje i širenje raspoloživih znanja i saznanja kroz njihovo prenošenje i razmenu o načinima i mogućnostima zloupotrebe informacionih tehnologija i zaštiti. Organizatori iskreno i sa nadom veruju da je u njihovoj nameri prepoznatljiva potreba svih korisnika informacione tehnologije, ali i subjekata odgovornih za stanje u ovoj oblasti, da daju svoj doprinos stvaranju višeg nivoa bezbednosne kulture, svesti i znanja, radi dugoročnog stavljanja pod celovitu kontrolu ovog izuzetno složenog i sa društvog aspekta visoko-rizičnog problema’, stoji u pozivu za  Savetovanje.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S