KOLIKO JOŠ DO ELEKTRONSKOG ŠALTERA


   Predstavnici Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti, prisutvovali su Okruglom stolu „Koliko još do elektronskog šaltera“, koji su u petak 23. januara u galeriji O3one organizovali Centar za razvoj interneta (CRI) i predstavnici Internet lokacije www.formular.rs, u okviru šire teme razvoja elektronske uprave u Srbiji i mogućnosti da građani doprinesu ubrzanju ovih procesa.

Okrugli sto je organizovan povodom predstavljanja realizovanog projekta „e-formular“ i dodele nagrada za najaktivnije korisnike lokacije www.formular.rs, koja građanima Srbije i preduzećima omogućava da na jednom mestu mogu dobiti potrebne formulare i saznati kako izgledaju procedure za pribavljanje različitih dokumenata (od lične karte ili vozačke dozvole do registracije firme i seta papira za građevinske dozvole i dr.).

Razmatrana su i pitanja kada će prestati čekanje u redovima za dokumenta i kada će građani i preduzeća moći da obavljaju te poslove preko Interneta, kao i spremnost za e-servise državne uprave.

Predstavnik Agencije za privredne registre (APR), naglasio je da je potrebno omogućiti razmenu podataka izmedu državnih institucija. Kao primer naveo je Sloveniju, gde je zakonom propisano da ako jedna državna institucija ima određen podatak ili dokument o građaninu, druga institucija to ne sme da traži od njega, već mora da preuzme dokument direktno od institucije koja ga ima. Time se praktično ostvaruje efikasnost, tačnost i racionalizacija državnog aparata, a nema „maltretiranja“ građana, već se poštuje njegovo vreme.

Predstavnik Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, izjavio je da napredak u razvoju e-uprave u Srbiji postoji, iako na prvi pogled nije vidljiv. „Činjenica je da se danas, za razliku od proteklih godina, neko iz nadležnih ministarstava ipak budi sa mišlju o tome da je razvoj e-uprave u Srbiji jedan od prioriteta“, rekao je predstavnik Ministarstva.

Na okruglom stolu je predstavljen i način na koji građani i preduzeća mogu samostalno da doprinesu razvoju e-uprave u Srbiji, postavljanjem procedure za pribavljanje dokumenata na lokaciji www.formular.rs . Radi se o projektu zajedničke aktivnosti građana i preduzeća u Srbiji čiji je cilj da se skrate put do dokumenata i redovi ispred šaltera i poboljša komunikacija s državnim institucijama.

Predstavnik Privredne komore Beograda je istakao problem neprilagođenosti postojećih propisa tehnologiji elektronskih dokumenata i elektronskih potpisa i da je potrebno sistematski izvršiti njihovo suštinsko prilagođavanje i usaglašavanje, sa nizom novih propisa koji su doneti ili će biti doneti za oblast e-poslovanja i IKT.

Učesnici okruglog stola su zaključili su da postoje brojne prepreke za ubrzanje ovih procesa, a da glavni problem leži u neadekvatnim zakonima i manjku političke volje da se oni promene.

Nakon okruglog stola proglašeni su pobednici nagradnog konkursa „Urgencija“, na kome su učestvovali građani tako što su u poslednjih mesec dana na Web lokaciji www.formular.rs unosili najveći broj procedura za dolaženje do dokumenata.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S