ODRŽANA JE REGIONALNA KONFERENCIJA O UPOTREBI IKT U REGIJI EVROPA I CENTRALNA AZIJA U ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI, NSDI STANDARD I MASOVNA PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI


Konferencija je nastavak i deo projekta "Katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji", koji od 2004. godine primenjuje Republički geodetski zavod uz podršku Svetske banke. Osnovni cilj tog projekta je podrška razvoju i unapređenju tržišta nepokretnosti Srbije osnivanjem katastra nepokretnosti, jedinstvene evidencije o nepokretnostima i upisom prava na nepokretnosti na celoj njenoj teritoriji. Razvoj adekvatnog informacionog sistema, kako ocenjuju uključeni u taj projekat, omogućiće efikasnije poslovanje Republičkog geodetskog zavoda i unapređenje nivoa usluga klijentima.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Sajmon Grej (Simon Gray) je istakao da modernizacija informaciono komunikacionih sistema predstavlja pitanje od ključnog značaja za pružanje usluga i da će omogućiti transprarentnost, efikasnosti i dostupnost podataka o zemljištu. On navodi da dobar informacioni sistem omogućava pružanje sigurnih vlasničnikih prava, masovnu procenu nepokretnosti i koordinaciju državnih institucija. Republički Geodetski zavod će do kraja 2010. uspostaviti jedinstven informacioni sistem katastra nepokretnosti, tj. digitalnu vlasničku evidenciju, kaže direktor Zavoda Nenad Tesla, na otvaranju regionalne konferencije o primeni informacionih tehnologija u zemljišnoj administraciji. Ističe da taj projekat podržava Svetska banka od 2005. i da će u srednjoročnom periodu dostupnost podataka biti omogućena na lokalnom i na regionalnom nivou, a u dugoročnom periodu obuhvatiće i javni i privatni sektor. Modernizacija informatičkog sistema u katastru je preduslov i potreba od ključnog značaja za odgovarajuće pružanje usluga u oblasti katastra nepokretnosti i vlasničke sigurnosti.
Drugog dana konferencije se govorilo o iskustvima i imperativu primene NSDI standarda i masovne procene vrednosti nepokretnosti.
Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S