JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA
O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU


Povodom Nacrta Zakona o elektronskom dokumentu, koji je izradila Radna grupa za izradu Zakona Ministarstva za telekomuinikacije i informaciono društvo, pokrenuta je javna rasprava u koju su se uključili privrednici, stručna javnost i druge zainteresovane strane. Prva u nizu javnih debata o Nacrtu Zakona održana je u Privrednoj komori Beograda, 27.03.2009. godine.

U Privrednoj komori Beograda je imenovana i radna grupa za formulisanje predloga za izmene i dopune Nacrta Zakona u čijem radu su učešće uzeli predstavnici stručne javnosti i privrednici.

lanovi Odbora Udruženja informatičke delatnosti iz najznačajnijih IT kompanija na teritoriji Beograda, kao i stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija izneli su brojne ideje za poboiljšanje i unapređenje teksta Nacrta Zakona. Kompletan tekst Nacrta Zakona i Predloga za izmene i dopune mogu se preuzeti na ovoj strani prizentacije Privredne komore Beograda.

Ukratko, privrednici i stručna javnost su se složili da je ovakav zakon neophodno doneti u cilju unapređenja razvoja informacionog društva i poslovanja u Srbiji. Zajednički stav je da ovaj Zakon treba doneti i da je uz manje izmene i dopune primenjiv u praksi. Potrebno je da Zakon bude konzistentan i komplementaran sa ostalim Zakonima i drugim pozitivnim pravnim aktima Republike Srbije. S obzirom da se radi o regulisanju oblasti koja do sada nije bila prepoznata u pozitivnom pravu, potrebno je da se u Nacrt Zakona ubace definicije pojmova, kojima se zakom bavi. Privrednici su izneli i stav da Nacrt Zakona nedovoljno obrađuje privredne procese i poslovanje, te da je u znatno većoj meri okrenut državnoj upravi.

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda poslalo je zaključke sa javne rasprave, kao i dokumenta sa predlozima za izmenu i dopunu Nacrta Zakona o elektronskom dokumentu, poslati su Ministastarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo.

Nacrt Zakona o elektronskom dokumentu Osnovni stavovi i zaključci sa javne rasprave
Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S