ODRŽANO 3 SAVETOVANJE O ZLOUPOTREBI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITI ZITEH 10Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Udruženje sudskih veštaka organizovali si Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti ZITIEH'10. Savetovanje je održano 5. i 6. marta u Domu Vojske Srbije u Beogradu i prezentovano je 35 radova sa tematikom forenzičke analize, zaštite i prevencije od zloupotrebe informacionih tehnologija.
ZITIEH'10 je uspeo da okupi na jednom mestu predstavnike državnih organa, obrazovnih ustanova i vodećeih poslovnih ljudi.
Na skupu su predstavljene nove forme zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i kako je moguće zaštititi personalne računare, kako se zaštititi na Internetu i kako zaštititi intelektualnu svojinu i privatnost. 
U radovima su bili zastupljeni opisi tehnika, metoda za prevenciju i forenziku računara i računarskih sistema, ali i pravni aspekti zaštite od zloupotrebe i dokazivanje u sudskim postupcima. Takođe predstavljeno je kako informacione tehnologije imaju uticaj na naš svakodnevni život u komunikaciji i informisanju, kao i u sopstvenom domu. Na skupu je istaknuta važnost sprečavanja zloupotreba ovih tehnologija kojih je sve češće. Radovi ZITEH 10.
Na kraju skupa učesnici su usvojili zaključke u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema. Prvi korak predstavlja pokretanje inicijative za hitnu izradu Nacionalne strategije zaštite kiber-prostora, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve naredne aktivnosti i akcije. Zaključci ZITEH 10.


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S