Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Odbor za zaštitu intelektualne svojine Američke privredne komore u saradnji sa Microsoft kancelarijom Beograd, organizuju 16. aprila 2009. u 13 časova u sali na IV spratu u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

OKRUGLI STO
tema:

Zaštita intelektualne svojine softverskih proizvoda u poslovnim IS i na Internetu
– stanje u Srbiji

Uvodna izlaganja:

  1. Milomir Ognjanović, predsedavajući Odbora za zaštitu intelektualne svojine AmCham
  2. Jovan Jektić, predstavnik Svetske trgovinske organizacije
  3. Dubravka Komanović,Grad Beograd-Sekretarijat za saobraćaj
  4. Dragomir Kojić, pravni zastupnik BSA Srbija
  5. Vladan Đurić, Microsoft, menadžer za zaštitu intelektualne svojine
  6. Zoran Savić, Milenijum film, direktor
  7. Rodoljub Stojanović, Multimedia records, menadžer

Moderator skupa: Vesna Pudar, sekretar Udruženja informatičke delatnosti

Pozivamo Vas da sa svojim saradnicima prisustvujete Okruglom stolu i uzmete učešća u radu.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S