PROGRAM OBUKE I SERTIFIKACIJE IZ OBLASTI IT BEZBEDNOSTI

 


Do prestižnih međunarodnih sertifikata iz oblasti IT bezbednosti, od sada i uz pomoć Privredne komore Beograda i USAID-a, bila je tema skupa održanog juče u Komori. Cilj sastanka je bio upoznavanje sa Programom, u okviru koga će biti organizovana obuka i treninzi, pre svega za sertifikate CISSP i CompTIA Security+, a kasnije i za GSEC sertifikat.
Ocena organizatora skupa je da ubrzanim razvojem informacionih tehnologija i prenošenjem poslovanja na Internet, bezbednost informacija dobija na značaju, a da će u budućnosti stručnjaci koji su fokusirani na ovu oblast biti sve traženiji na domaćem tržištu.
Program je dostupan zaposlenima u domaćim IKT preduzećima, a koncipiran je u formi kombinovane obuke (tzv. “blended learning”) koja će biti izvedena u maju i junu 2010. u prostorijama Komore, u formi pet jednodnevnih trening sesija, kombinovanih sa akreditovanim materijalima za učenje na daljinu (e-learning by SkillSoft).
Obuku će voditi vrhunski domaći predavači koji su i sami nosioci CISSP i CompTIA Security+ sertifikata, a biće omogućene i konsultacije putem elektronske pošte sa ekspertima iz SAD. Broj polaznika ograničen je na 20, i zato je potrebno da zainteresovani što pre kontaktiraju USAID Projekat za razvoj konkurentnosti na ISStraining@compete.rs.
Više informacija o USAID Projektu za razvoj konkurentnosti naći ćete na www.compete.rs ili se obratite Tatjani Lukić, savetniku za IKT sektor, na tlukic@compete.rs i Udruženju informatičke delatnosti, e-mail ljiljanakv@kombeg.org.rs.                                           


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S