REZULTATI ISTRAŽIVANJA - "PRIMENA CAD SOFTVERA U GRAĐEVINARSTVU"


Nedopustivo veliki  broj nezaposlenih projektanata, korišćenje nelicenciranog softvera u projektovanju, potreba uvođenja specijalizacije poslova u kompanijama, kao što su pozicije specijalizovanih CAD Menadžera, proširivanje zastupljenosti savremenih trendova i mogućnosti u primeni CAD/BIM tehnologije,  potreba upoznavanja sa različitim tehnologijama i softverskim paketima u srednjoškolskom obrazovanju, najvažniji su zaključci i poruke sa prezentacije rezultata sprovedene web ankete o primeni CAD/BIM softvera u građevinarstvu. Ovo istraživanje je sprovedeno u periodu od 15.marta do 16.aprila kao web anketa, kojoj je pristupilo 997 zainteresovanih, od kojih je ju je njih 656 kompletno završilo, od čega 612 iz Srbije.

Prema rezultatima ankete, o nabavci softvera odlučuje vlasnik firme (sa 42,79%), a kao presudni faktor koji je uticao na izbor CAD paketa koji koriste ispitanici je vrsta posla sa 31,09%, a zatim saradnici i kolege sa 27,04%. Takođe, ispistanici su odgovorili da od softvera najviše očekuju funkcionalnost (prosečna ocena 4,50), zatim efikasnu obuku (prosečna ocena 3,66). Najviše učesnika ankete probleme u korišćenju CAD/BIM softvera pokušavaju da reše samostalno (27,59%) i konsultovanjem kolege (njih 26,70%), a najmanje ih se odlučuje da angažuje teničku podršku isporučioca softvera (njih 3,18%), što je svakako posledica korišćenja nelicenciranih softvera

Kompletni rezultati ankete biće objavljeni na sajtu komore, nakon obrade.

Privredna komora, Udruženje informatičke delatnosti će nastaviti analizu ankete i prema nadležnim institucijama izaći sa predlozima za prevazilaženje uočenih negativnih trendova, kao i prema predlozima prisutnih učesnika ankete.

Na kraju prezentacije, izvučen je i dobitnik vredne nagrade, softvera za proračun instalacija u visokogradnji kompanije DDS CAD, Lapčević Ina, student Visoke građevinske geodetske škole. Zahvaljujemo se kompaniji hiCAD iz Novog sada na omogućavanju dodele ove izuzetno vredne nagrade.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S