28. april 2010.        ZAVRŠENO ISTRAŽIVANJE PRIMENE CAD SOFTVERA U GRAĐEVINARSTVU - KONAČNI REZULTATI

Istraživanje je sprovedeno Internet anketom od 16. marta do 17. aprila 2010. Anketi je pristupilo 998 osoba, od toga iz Srbije 612.

Anketa se sastojala od ukupno 30 pitanja. Pored opštih pitanja, anketa je tražila odgovore na prirodu posla kojim se anketirani bavi i softver kojeg koriste: od izbora, gde i kako su ga učili, kako se informišu, kako rešavaju praktične probleme. Studenti su imali svoja posebna tri pitanja, a zaposleni 7. Prema prvim odgovorima, anketu su najviše popunjavale arhitekte, njih 276.

Evo nekih interesantnih rezultata:
Na pitanje Koristimo sledeće CAD/BIM softvere, odgovorilo je 331.

    Prvi izbor Drugi izbor Treći izbor Ukupno %
a) 3DS Max 0 14 25 39 11,78
b) ADT 8 10 0 18 5,44
c) ArchiCAD 69 70 8 147 44,41
d) Artlantis 0 6 0 6 1,81
e) AutoCAD 186 44 0 230 69,49
f) BricsCAD 6 1 0 7 2,11
g) ProgeCAD 7 0 1 8 2,42
h) Revit 1 11 7 19 5,74
i) Ostali 14 18 22 54 16,31
j) Bez odgovora 40 157 268 /  
  UKUPNO 331 331 331 /
  %        

Prema rezultatima ankete, o nabavci softvera odlučuje vlasnik firme (sa 42,79%), a kao presudni faktor koji je uticao na izbor CAD paketa koji koriste ispitanici je vrsta posla sa 31,09%, a zatim saradnici i kolege sa 27,04%. Takođe, ispistanici su odgovorili da od softvera najviše očekuju funkcionalnost (prosečna ocena 4,50), zatim efikasnu obuku (prosečna ocena 3,66). Najviše učesnika ankete probleme u korišćenju CAD/BIM softvera pokušavaju da reše samostalno (27,59%) i konsultovanjem kolege (njih 26,70%), a najmanje ih se odlučuje da angažuje teničku podršku isporučioca softvera (njih 3,18%), što je svakako posledica korišćenja nelicenciranih softvera

 

Prema rezultatima ankete,  za izradu projektne dokumentacije, dominantno je korišćenje AutoCAD-a sa klonovima, odnosno, paketa koji pripada klasi crtačkih CAD softvera. Drugi CAD alat je ArchiCAD. Iz klase projektantskih alata (BIM tehnologije) dominantan je ArchiCAD a kod nas se koristi još samo Revit.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S