NOVE USLUGE POŠTE SRBIJE


- Masovna personalizovana štampa, Biznis paket i EMS -

 

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti  u saradnji sa JP PTT "Srbija", Samostalnim sektorom za korporativni marketing i velike korisnike, održali su prezentaciju Novih usluga pošte Srbije - Masovna personalizovana štampa, Biznis paket i EMS (Express Mail Service).
Pored toga što je nacionalni lider i jedan od regionalnih lidera na tržištu poštanskih i finansijskih usluga, Pošta Srbije postaje lider i na tržištu informaciono-komunikacionih servisa visokog kvaliteta.

U uvodnom izlaganju je g. Vojislav Kecman, direktor Samostalnog sektora za korporatvini marketing i velike korisnike, predstavio rezervisane i nerezervisane usluge pošte, poslovnu mrežu Pošte Srbije od 1.503 pošte, 4.133 šaletera i dr., elektronske usluge pošte (usluge kontakt centra, usluge sertifikacionog tela pošte, usluge poštansko transportne ligistike, marketinške usluge (oglašavanje u pošti, direktna pošta – adresovana, neadresovana, delimično adresovana) prezentacija.Prezentacija 1 Nove usluge poste .pdf

Goran Đerić, direktor RJ "Hibridna pošta" Beograd, je predstavio novu uslugu Pošte Srbije – hibridnu poštu. Hibridna pošta je kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte. Osnovna zamisao hibridne pošte je da korisnik – firma, institucija ili fizičko lice šalje poštanskom operatoru informaciju (npr. račun, propagandnu poruku ili slično) u elektronskoj formi, da tu informaciju, potom, pošta obradi, odštampa i spakuje u kovertu i da se, u što kraćem roku ona prosledi do ciljne grupe kojoj se firma, institucija ili fizičko lice obraća. Pošta ima pripremljene stručne timove za usluge redakcije i dizajna, usluge pripreme, usluge štampe i izrade koverata, tabačne i rotacione štampe, personalne štampe, insertovanje dokumenata i grafičku doradu prezentacija.Prezentacija 2 Hibridna posta.pdf

Bojana Nikolić, direktor Sektora za kurirske, ekspres i paketske usluge je predstavila Biznis paket i EMS (Express Mail Service), koja obuhvata, za pravna lica, uslugu brzog prenosa paketa za primaoce u unutrašnjem saobraćaju, paketa mase od 10 do 50 kg, sa označenom vrednošću do 50.000,00 dinara, koji si preuzima na adresi korisnika (određenog dana u unapred dogovoreno vreme) i isporučuje na adresi primaoca (narednog radnog dana). Promotivni period za ovu vrstu usluga traje do 30.juna ove godine, sa 20% popusta. EMS je usluga svetskog poštanskog saveza i kao usluga najvišeg kvaliteta omogućava brzi prenos pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, uz poštovanje najkraćih rokova prenosa. Usluga omogućava slanje EMS pošiljaka iz Srbije u 54 zemlje sveta, kao i prijem EMS pošiljaka iz celog sveta. EMS pošiljka može sadržati dokumente i/ili robu, osim onih čiji je prenos zabranjen aktima Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstvima pojedinih zemalja prezentacija.Prezentacija 3 Biznis paket i ems.pdf

 

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S