ODRŽAN INFOTECH 2010

Na tradicionalnom XXV naučno-stručnom skupu Infotech 2010, koji je održan od 1. do 3. juna 2010. godine, predstavnici Vlade Republike Srbije i IT kompanija prezentovali su trenutnu ponudu i moguće pravce daljeg razvoja i implementacije IT rešenja u privredi Srbije.

Skup su otvorili Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo, Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra za unutrašnje poslove, Dejan Vidojević, pomoćnik direktora Poreske uprave i Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet.

Pomoćnik ministra Nebojša Vasiljević, je predstavio digitalnu agendu za Srbiju i najavio 11. jun 2010., kao Dan digitalne agende (11. juna 2009. je održana prva elektronska sednica Vlade Republike Srbije). Evropska komisija je 19. maja usvojila Digitalnu agendu za Evropu, koja predstavlja prvu od sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020. "Opšti cilj agende je da pruži održiv ekonomski razvoj i socijalni boljitak iz jedinstvenog digitalnog tržišta zasnovanog na brzom i ultra brzom internetu i interoperabilnim aplikacijama".

U Srbiji su trenutno u izradi Strategija razvoja informacionog društva i Strategija razvoja elektronskih komunikacija. Oblasti nove Strategije razvoja informacionog društva su: elektronske komunikacije, e-uprava e-zdravstvo i e-pravosuđe, IKT u obrazovanju, nauci i kulturi, elektronska trgovina, poslovni sektor IKT i informaciona bezbednost. Planom razvoja e-uprave je predviđena realizacija prioritetnih usluga e-uprave do kraja 2011. godine, u skladu sa akcionim planom Strategije razvoja e-uprave, a podrazumeva razvoj portala e-uprave, primenu elektronskih dokumenata u javnoj adiministraciji, elektronskog identiteta i elektronskog potpisa, X-road za povezivanje registara i informacionih sistema, izmenu propisa, IPA projekte za razvoj e-uprave, kao i završetak značajnog broja započetih projekata u nadležnim institucijama.
                                                                                     

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S