OKRUGLI STO: KAKO ZAUSTAVITI OPADANJE IT TRŽIŠTA U SRBIJI

U Beogradu u organizaciji Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije, održan je okrugli sto na kome se razgovaralo o stanju i potrebnim merama da se zaustavi opadanje IT tržišta u Srbiji.

Opadanje IT tržišta izaziva zabrinutost jer se sa smanjenjem nabavki informatičke opreme i informatičkih usluga usporava proces razvoja i modernizacije i smanjuju konkurentska sposobnost privrede i efikasnost javnih službi i državnih organa. Primene informatičke opreme u našoj privredi, a i među građanima zaostaju u odnosu na trendove u razvijenim zemljama i one su sada za oko 50 odsto niže od proseka u zemljama EU.

U većini zemalja se u okviru ekonomske politike i merama države, privrednih asocijacija i banaka podstiču ulaganja u IT i time doprinosi oživljavanju i dinamiziranju razvoja i smanjivanju uticaja krize.

Okrugli sto je otvorila Jasna Matić, ministarka za Telekomunikacije i informaciono društvo koja je naglasila da je IKT sektor stradao u 2009. godini usled recesije i ekonomske ktize, ali je iznela i očekivanje da će u drugom delu 2010. godine država  i privreda povećati investicije u IT. Ministarstvo nizom aktivnosti (razvoj informacionog društva, digitalizacija, e uprava idr.) nastoji da se stvara sve povoljniji ambijent za razvoj IT delatnosti, naglasila je ministarka Matić.

Milovan Matijević IT analitičar je ukazao da je IT tržište u Srbiji 2008. godine iznosilo 545 miliona evra, a 2009. godine je opalo na 424 miliona evra. Optimističko predviđanje pokazuje da bi IT tržište i pored pada od 10 odsto u prva 3 meseca, ipak do kraja 2010. godine moglo da poraste za 5 odsto,  odnosno na 445 miliona evra. Trenutno stanje daje opravdanja i za pesimističku prognozu, po kojoj bi se do kraja 2010. godine zadržao trend opadanja IT tržišta od -10 odsto u odnosu na 2009. godinu.

Vladan Živanović je istakao da se u javnosti i posebno o preduzećima mora afirmisati shvatanje da „informatički poslovi nisu prateći nego vodeći poslovi“ i da je za uspeh u 100 vodećih kompanija u Srbiji najzaslužniji njihov IT sektor. Založio se i za organizovaniji nastup pred državnim organima. 

Većina učesnika je govorila o uzrocima pada IT tržišta u Srbiji i kao osnovne uzroke naveli: pad i niska stopa privrednog razvoja, dalji proces osiromašenja privrede, javnih službi i građana, odsustvo većih državanih investicija u IT, olako smanjenje  troškova za IT u većini preduzeća i državnoj upravi. Jedan od centralnih problema je suštinsko nerazumevanje načina na koji IKT utiču na efikasnost i konkurentnost poslovanja.

Opšti zaključak je da je potrebno: stimulisati investiranje u IKT u preduzećima, smanjiti dažbine sa kojima je opterećena cena informatičke opreme, davati povoljne kredite građanima i pravnim licima, primenjivati Uredbu Vlade o subvencioniranju nabavke domaćih računara, stimulisati unapređenje informacionih sistema u preduzećima, podsticati domaći razvoj u oblasti IKT, unaprediti informisanje preduzeća u IKT sektoru o novom propisima koji se odnose na ovu delatnost,  razjasniti razloge uvođenja carine na softver od 20 odsto, tražiti da Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo lobira za interese IKT sektora pred drugim državnim organima, učiniti efikasnijim javne nabavke, olakšati procedure za izvoz računara i dr.

Dogovoreno je da se sačini obrazloženi rezime potrebnih mera i podnese nadležnim državnim organima i uputi medijima kako bi se stvorio povoljniji ambijent za njihovo usvajanje i primenu.

 

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S