AGENDA 

Za Peti skup predložene su sledeće tematske oblasti:

  1. Sistemi za upravljanje sa dokumentima (Document Management Systems),
  2. Upravljanje sadržajem (ContenManagement),
  3. E-arhive e-archive),
  4. Trendovi razvoja sistema za e-upravljanje sa dokumentima (Trends in Development of Document Management Systems),
  5. Pristupi nformacijama( lnformation accessibility),
  6. Sigurnost lS i informacija, kao i besprekidno poslovanje (lnformation Security & Continuity Management),
  7. Zakonodavstvo, standardizacija, ekonomija i organizacija (Legislation, Standards, Economya and Organization).

Skup će raditi plenarno sa sledećim rasporedom:

14.9.2010:  - smeštaj učesnika, koktel dobrodošlice
15 9.2010: - izlaganje po pozivu,

- predstavljanje informatičkih rešenja korisnika,

- svečana večera.

16.9.2010: - komercijalne prezentacije softvera,

- komercijalne prezentacije hardvera,

- izlet, turnir u stonom tenisu.

17.9.2010: - komercijalne prezentacije softvera,

- komercijalne prezentacije hardvera,

- okrugli sto,

- donošenje zaključaka i preporuka sa skupa, dodeljivanje nagrada.
Cena aranžmana
obuhvata: smeštaj za tri dana (počinje 13.9.2010. večerom i završava se 17.9.2010. godine ručkom ) i kotizaciju, iznosi  od 24.275 RSD do 28.175 RSD (od 243 do 282  EUR za učesnike iz inostranstva) zavisno od izbora smeštaja.

Smeštaj je u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim sobama i apartmanima. 

Kotizacija u iznosu od 17.000 RSD obuhvata: CD zbornik radova, materijale pokrovitelja, učešće u svim pratećim aktivnostima, društvenom i sportskom programu, korišćenje dopunskih sadržaja u hotelu i dr.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S