PRVA eTALK KONFERENCIJA

Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, organizuje prvu Konferenciju eTALK sa radnim nazivom 'Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse'. Konferencija će se održati  od 13. do 15.oktobra 2010., u Subotici, u hotelu Patria.
Svoj doprinos podsticaju razvoja i unapređenja oblasti ICT u Srbiji, kroz učešće na ovoj konferenciji, daće i predstavnici organa javne uprave i lokalne samouprave, IT profesionalci zaposleni u javnom sektoru, IT stručnjaci iz renomiranih domaćih i stranih IT kompanija koje se bave razvojem i implementacijom e-Governance rešenja.
Fokus eTALK konferencije biće na aktuelnim temama koje široko pokrivaju oblast informaciono -komunikacionih tehnologija:

·         Strategiji razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda
·         Praktičnim stranama primene postojeće zakonske regulative
·         Inostranim  IT iskustvima
·         Strategiji razvoja elektronskog poslovanja
·         e-Uprava u modernizaciji države (e-uprava, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovina)
·         Pojedinačni servisi za eUpravu – komercijalni deo
·         Primerima dobre prakse uspostavljenih sistema e poslovanja (digitalno arhiviranje i sistemi za upravljanje
          dokumentima, ERP sistemi, data centri, hardver)- komercijalni deo
·         Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture
·         Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi
·         Inovacijama u informacionim tehnologijama
·         Pristupanje grantovima i donacijama (evropskim fondovima)
·         Izvoznim kapacitetima srpske IT industrije.

Program konferencije odvijaće se kroz stručna predavanja, okrugle stolove i radionice koje će omogućiti interakciju i razmenu iskustava IT javnosti i povezivanje IT zakona i prakse.

Više informacija o učešću na skupu, možete naći na sajtu organizatora.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S