ELEKTRONSKI POTPISTrećeg dana, 9. septembra 2010.  na  manifestaciji Fabrika znanja u Com Trade-u je održan okrugli sto o kvalifikovanom elektronskom potpisu. Okrugli sto je otvorila Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo,  tom prilikom je najavila da će se u narednih nekoliko nedelja usvojiti novi Poslovnik Vlade, čime će zvanično i otpočeti rad “elektronske Vlade”, što znači  da će se materijali slati elektronskim putem za razmatranje na sednicama.  „Dokumenti će se potpisivati elektronski, odnosno uz elektronski sertifikat, koji može biti upisan na ličnoj karti ili na sertifikatu koji izdaju Pošta Srbije, MUP RS i  Privredna komoraSrbije.Ti dokumenti imaće zakonski potpuno istu snagu kao što sada imaju svojeručno potpisani dokumenti i papirni originali više neće biti neophodni“,zaključila je ministarka Matić.

Vesna Nikolić, vođa projekta za softver elektronskog potpisa kompanije ComTrade je prezentovala rešenje “
Aplikaciju za digitalni potpis” koja je deo informacionog sistema Vlade, koji razvija ComTrade već godinu i po dana u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i  informaciono društvo i direktnim korisnikom, Generalnim sekretarijatom Vlade RS. Aplikacija omogućava da se na jednostavan i efikasan način izvrši elektronsko potpisivanje dokumenata, kao i provera kvalifikovanog elektronskog potpisa. Pored toga što je glavni razlog izrade ove aplikacije bio omogućavanje elektronskog potpisivanja materijala u pripremi sednice Vlade , aplikacija je napravljena tako da  je mogu koristiti svi državni službenici, građani i privrednici.Rešenje može da koristi elektronske sertifikate i sredstva za potpisivanje sva tri registrovana sertifikaciona tela (MUP RS, PTT Srbija i Privredna komora Srbije) i posebno je prilagođena potpisivanju dokumenata u PDF formatu, u skladu sa standardima koji su uključeni najnovijim izmenama pravilnika o elektronskom potpisu. Jedan od zadataka u izradi ove aplikacije je bio da se korišćenje elektronski potpisanih dokumenata približi navikama prosečnog korisnika računara, odnosno da elektronsko potpisivanje i provera elektronskog potpisa unosi minimalnu dodatnu složenost u radu. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je na adresi www.eUprava.gov.rs pustilo u rad jedinstven Internet portal elektronske uprave na kome sve zainteresovane državne institucije i lokalne samouprave mogu da ponude svoje usluge građanima I privrednicima, a elektronski potpis je osnovno sredstvo za rad na Portalu. Državni organi koji pružaju veliki broj usluga građanima i privrednicima, kao što su Agencija za privredne registre, Poreska uprava i opštinske službe, počeli su da koriste mogućnosti koje daje elektronska uprava i sebi su olakšali rad u kvalitetnom zadovoljenju potreba njihovih klijenata. Elektronskom upravom smanjuju se troškovi građana i privrede i vreme potrebno za dobijanje različitih dokumenata, kao i prostor za korupciju.


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S