PRIMENA PROAKTIVNOG ODRŽAVANJA INFORMACIONIH SISTEMA


U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda predstavljen je novi koncept PROAKTIVNOG održavanja informacionih sistema. Kao iskustvo svetskih firmi i organizacija koje pripadaju grupi Malih i Srednjih Preduzeća (Small Medium Entrepreneurs), ovaj koncept je postao atraktivan, pre svega, kao odgovor na svetsku ekonomsku krizu u smislu racionalizacije i smanjenja troškova održavanja informacionih sistema.

U okviru ovog poslovno-stručnog skupa, predstavnici kompanije Yutro.com upoznali su privrednike sa praktičnim iskustvima primene softverskog paketa Enthusio MSP (Managed Service Providing), kao efikasnog sredstva za kontinualan nadzor i upravljanje celokupnom IT infrastrukturom.

U slobodnom prevodu za Proaktivan pristup u održavanju informacionog sistema (Managed Service Providing), moglo bi se reći, da je to iznajmljivanje usluge održavanja računara ili IT sistema. Ovim se postiže da su upotrebljeni resursi za održavanje sistema svedeni na najoptimalniju moguću meru.

Predstavnici Učiteljskog fakulteta, kao krajnji korisnici, prisutnima su preneli svoja iskustva iz saradnje sa kompanijom Yutro.com i Proaktivnog održavanja informacionog sistema primenom softvera Enthusio MSP.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S