Program Konferencije

Glavna tema konferencije SMART E-GOVERNMENT 2009 je:

"High-Impact e-Government Services with Pan-European Scope"

Program konferencije će obuhvatiti sledeće oblasti:

Politika Informacionog Društva

 • Strategija i upravljanje sistemima e-Uprave
 • i2010 - uspostava jedinstvenog informacionog prostora E-Europe
 • Distribucija digitalnih dobara i digitalna demokratija
 • Partnerstvo javnih i privatnih institucija i barijere za njegovo ostvarivanje
 • Pravni aspekti i rešenja u zaštiti privatnosti

e-Government Aplikacije

 • Izazovi u praktičnoj realizaciji G2G i G2C/G2B sistema
 • e-Government Portal, savremeni pristup dizajnu i funkcionalnosti
 • Upravljanje dokumentima u e-Upravi
 • Elektronske javne nabavke
 • Savremeni e-Health sistemi
 • Nacionalni sistemi za elektronsko glasanje
 • M-Government sistemi
 • Infrastruktura za uspostavu mreže civilnih registara
 • Drugi inovativni servisi e-Uprave

Smart kartice i elektronske ID tehnologije

 • Standardi EU u oblasti elektronske identifikacije
 • Elektronski identifikacioni dokumenti građana (eID)
 • ICAO elektronski pasoši i beskontaktna Smart tehnologija
 • Smart kartice i napredne biometrijske tehnologije
 • Sistemi za savremenu personalizaciju smart kartica
 • Sistemi za pouzdano upravljanje e-identitetima
 • RFID tehnologija i aplikacije

Zaštita e-Government sistema

 • Kvalifikovani elektronski potpis i izazovi u primeni PKI tehnologije
 • Kriptografske tehnike i uređaji visokog kvaliteta
 • Infrastruktura za primenu bezbednih servisa e-Uprave
 • Zaštita informacionih sistema u e-zdravstvu
 • Bezbednost nacionalnih registara i sistema za upravljanje e-identitetom
 • Kriptografski algoritmi i upravljanje ključevima
 • Sistemi za logičko/fizičku kontrolu pristupa

OKRUGLI STO

Na osnovu velikog interesovanja iskazanog u prethodnim godinama ASIT ima posebno zadovoljstvo da najavi Okrugli sto sa temom:

"New Generation of eID and ePassport in EU:
Key Enabler for development of Secure eGovernment
"

koji će se održati u toku konferencije To je jedinstvena prilika za naše stručnjake da se sretnu sa predstavnicima vodećih svetskih kompanija, da sagledaju trenutno stanje i daju svoje viđenje trendova u razvoju standardizovanih eID sistema.

SADRŽAJ KONFERENCIJE

SMART E-GOVERNMENT organizuje različite programske sadržaje za svoje učesnike kao što su: prezentacije, radionice, seminari, okrugli stolovi i izložbe.

Programski komitet će evaluirati dobijene predloge u skladu sa ciljevima i programskim opredeljenjima Konferencije.

Posebno će biti vrednovane prezentacije koje su bazirane na realnim iskustvima iz prakse.

IZLOŽBA

SMART E-GOVERNMENT Izložba rešenja i proizvoda će se organizovati zajedno sa stručnim prezentacijama u plenarnom delu konferencije. Učesnici će imati mogućnost da posete kompanijske štandove u toku trajanja prezentacionih sesija kao i u toku pauza za ručak i koktele.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S