PRESTANAK RADA INTERNET DOMENA “.YU”


Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) obavestio je korisnike Interneta u Srbiji da 30. septembra 2009. u ponoć prestaje da funkcioniše domen ".yu", što je u skladu sa odlukom organizacije ICANN (Internet kompanija za dodelu imena i brojeva domena). Registrovanih domena ".rs" ima trenutno oko 50.000, dok je u funkciji ostalo još oko 4000 domena sa prefiksom ".yu".

Da bi se izbegli eventualni problemi i omogućio bezbolan prestanak rada ".yu" domena, RNIDS preporučuje da se do 30. septembra 2009. obavezno urade sledeći poslovi:

A. Korisnici Interneta

  • Ukoliko još uvek koristite e-mail adresu sa “.yu”, obratite se svom Internet provajderu kako bi vam pomogao da izvršite promenu adrese na “.rs”
  • Potrebno je da izvršite promenu u parametrima svog programa za prijem elektronske pošte, i to u poljima za e-mail adresu, POP3 i SMTP servere
  • Ukoliko kao firma još uvek koristite “.yu” domen, potrebno je da registrujete ".rs" domen i prilagodite DNS zapise, kao i da prilagodite konfiguraciju svih Internet servisa tako da koriste i vaš novi ".rs" domen

B. Internet provajderi

  • Da ".yu" domen prestaje da radi 30. septembra 2009.
  • Da se Internet prezentacije čije su se adrese završavale sa ".yu" sada najverovatnije nalaze na adresama koje se završavaju sa ".rs"
  • Da se e-mail adrese koje su se završavale na ".yu" sada najverovatnije nalaze na adresama koje se završavaju sa ".rs"
  • Da su adrese ostalih Internet usluga (proxy, ftp, ssh, telnet, smtp, pop, http, https, ntp, imap, snmp, irc…) takođe promenjene tako da koriste adrese koje se završavaju sa ".rs"
  • Da su adrese ostalih Internet usluga (proxy, ftp, ssh, telnet, smtp, pop, http, https, ntp, imap, snmp, irc…) takođe promenjene tako da koriste adrese koje se završavaju sa ".rs"
Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S