KONFERENCIJA SINERGIJA 09 - MESTO OKUPLJANJA IT PROFESIONALACA

IT konferencija Sinergija, deveta po redu, pošto je prethodne dve godine održana u Novom Sadu, ove godine se ponovo održava u Beogradu. Sinergija je najveća konferencija u regionu posvećena informacionim tehnologijama i njihovom uticaju na poslovanje i svakodnevni život.
Svaka dosadašnja Sinergija bila je ispunjena kvalitetnim predavanjima namenjena ne samo IT i biznis svetu, već i široj populaciji koja želi da bude informisana o novim IT tehnologijama.
Pridružite se ekipi IT profesionalaca koja već godinama prati događanja na Sinergiji, razmenite iskustva sa kolegama iz zemlje i sveta, i iskoristite priliku da na jednom mestu čujete sve o Microsoftovim novitetima i tehnologijama od uvaženih predavača i gostiju čija predavanja ne smete da propustite.

Prvog dana Sinergije 09, u utorak 17. Novembra, kao i svake godine biće organizovan Key Note,u svečanoj dvorani Sava Centra. Više informacija o samom dešavanju, kao i detalje predavanja u okviru redovne agende Sinergije 09, možete uskoro očekivati

Serijom predavanja, demoa i studija slučaja biće pokazana praktična vrednost novih tehnologija. Dođite i odslušajte predavanja na temu novog operativnog sistema Windows 7, pogledajte šta novo donosi novi Office 14 talas proizvoda, kao i prednosti praktičnog korišćenja virtuelizacione infrastrukture zasnovane na Microsoft HyperV tehnologiji.

Sinergija 09 obuhvatiće veliki broj predavanja podeljenih u 9 tematskih celina:

  • Business Intelligence and Database platform (BDP)  

Donošenje pravih poslovnih odluka je više nego ikada postalo primarni cilj koji IT želi da postigne. Korišćenje odgovarajućih alata i tehnologija je presudno u ovom procesu. U okviru ovog tracka biće pokriveni scenariji integracije, analize i izveštavanja nad korporativnim podacima, uz pomoć tehnologija: Microsoft® SQL® Server 2005 i nove verzije SQL Servera 2008 (Integration Services, Analysis Services, Reporting Services), Microsoft® Office PerformancePoint™ Services (Monitoring, Analysis and Planning) i 2007 Office system (Microsoft® Office Excel®, Excel Services and Microsoft® Office SharePoint® Server technologies).
Upoznajte bolje zašto SQL Server 2008 postaje nezamenljiva platforma za upravljanje podacima, pružajući visok stepen sigurnosti, pouzdanosti i skalabilnosti sistema.

  • Developer Tools (DEV)

Tradicionalno ovaj track predstaviće srce Microsoft tehnologija, a kroz veliki broj sesija biće pokazani alati koji su postali neizostavni deo razvoja mission critical aplikacija. Saznajte više o sledećim tehnologijama: Microsoft® Visual Studio® 2008, Visual Studio® 2010, Microsoft® Visual C++®, Visual Basic®, and Visual C#®. Ojačajte svoje razvojne sposobnosti sa Application Lifecycle Management alatima (ALM) i korišćenjem Visual Studio Team Systema.

  • Office and SharePoint (OFF)

Ukoliko želite da saznate više informacija o tome kako da dizajnirate, primenite i implementirate rešenja zasnovanja na Office i SharePoint platformi, budite spremni na veliki broj predavanja koje smo vam pripremili u okviru ovog tracka. Biće pokrivene sledeće tehnologije i alati: SharePoint Server 2007, Office Enterprise, InfoPath® 2007, SharePoint Designer, Project Server 2007, SharePoint Online services.

  • Unified Communication, Messaging and Mobility (UCM)

Upravljanje podacima i različitim tipovima komunikacija u vreme savremenog poslovanja, a sve u cilju obezbeđivanja brzog i pouzdanog servisa, danas postaje sve veći izazov. Microsoft predstavlja svoju vertikalu proizvoda koja ima za cilj da pruži potpunu razmenu komunikacija, poruka, audio-video sadržaja između aplikacija i uređaja koje ljudi koriste u svakdnevnom poslovanju.
Ovaj track će pokriti sledeće tehnologije: Microsoft Exchange Server, Microsoft® Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Office LiveMeeting and Microsoft® Exchange Online.

  • Server, Management tools and Security (SRV)

Baza svakog savremenog Datacentra počiva na osnovama sigurnog serverskog operativnog sistema. Upravo zato je Windows Server familiji proizvoda dato posebno mesto kroz sesije koje ćete imati priliku da čujete u okviru ovog tracka na Sinergiji 09. Biće pokazano dosta rešenja zasnovanih na Essentials Server Solution familji proizvoda kao i na novom izdanju Windows Servera 2008 R2.
U okviru ovog tracka imaćete prilike da bolje upoznate System Center alate koji na najbolji način uređuju, održavaju i pružaju monitoring IT infrastrukture.
Maksimizujte investiciju u IT budžet povećavajući broj servisa, smanjujući sa druge strane potrošnju i robustnost održavanja složene infrastrukture. Naučite više o Microsoft virtualization strategiji kroz alate i tehnologije poput: Windows Server® Hyper-V, Microsoft® Hyper-V™ Server, App-V, MED-V, System Center Virtual Machine Manager, Terminal Services (Remote Desktop Services).

  • Windows Client (CLI)

Posetite ovaj track na Sinergiji 09 i proverite koje novine donosi sa sobom nova verzija operativnog sistema Windows 7. Proverite koja poboljšanja po pitanju performansi i sigurnosti sistema Windows 7 donosi korisnicima. Ovaj track će pokriti Windows deployment alate i tehnologije kao i primenu virtuelizacije u okviru desktop optimizacije radnih stanica.

  • Microsoft Business Solution (MBS)

Ova grupa predavanja će predstaviti prednosti proizvoda iz Microsoft Dynamics familije, i načine na koji ti proizvodi rešavaju kompleksne poslovne zahteve u različitim industrijama u Srbiji, ali takođe i način kako se ove tehnologije integrišu u celu Microsoft platformu. Sesije će uključiti partnerska rešenja i primere uspešnih implementacija novih Microsoft ERP poslovnih rešenja Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics AX 2009, kao i Microsoft CRM rešenja i primere implementacija Microsoft Dynamics CRM 4.0)

  • Business Track (BIZ)

Oblast predavanja prvenstveno namenjena donosiocima poslovnih odluka. U okviru ovog tracka, posetioci će imati priliku da upoznaju najbolje primere iz prakse, studije slučaja, i konkretna poslovna rešenja, koja su bazirana na Microsoft platformi. Biće predstavljen Microsoftov model poslovanja, vizije i konkretni odgovori na ekonomske izazove sa kojima se susrećemo. Raznovrsne teme u okviru ovog tracka, daće posebnu boju Sinergiji 09, a stručnjaci iz zemlje i inostranstva učiniće predavanja iz ove oblasti još zanimljivijim

  • Predavanja Sponzora

 

Detaljnije informacije o konferenciji mogu se dobiti na web lokaciji: www.mssinergija.net.


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S