POSETA KOMPANIJI KONSING GROUP - NOVE USLUGE IZ DOMENA INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHONOLOGIJA

Povod posete, sekretara Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda sa saradnicima, kompaniji Konsing group su nove IT usluge koje je kompanija ponudila, kao i instaliranje prve pilot WiMesh mreže na nekoliko lokacija u vlasništvu Konsing grupe, u bloku 51 na Bežanijskoj kosi.

Ovoga puta, iz Konsinga se pojavljuje nešto novo na IT tržištu – iznajmljivanje opreme. Kroz iznajmljivanje IT opreme, obezbeđeno je da zaposleni u određenoj kompaniji, uvek na raspolaganju imaju najsavremenije IT alate, i to bez kreditnog opterećenja i kapitalnog ulaganja u nabavku nove opreme.

U saradnji sa lokalnom Cisco kancelarijom u toku je testiranje platforme Cisco® Wireless Mesh Networking, koja je idealna za gradske zone jer može da se montira na bandere. Cisco mesh mreža je jednostavna za postavljanje, pouzdana i bezbedna, i deo je arhitekture Cisco Unified Wireless Network, koja je bazirana na seriji uređaja Cisco Aironet® 1500, mesh pristupnih tačaka (802.11a/b/g [1510 model] and 802.11b/g [1505 model]) koji koriste Cisco patent Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP).

Informacione tehnologije se razvijaju velikom brzinom tako da i najmodernija oprema za koju se izdvajaju značajna sredstva, posle nekoliko godina postaje zastarela. Putem iznajmljivanja IT opreme, bez velikih inicijalnih ulaganja, svaka firma može da stvori imidž moderne kompanije, koja ide u korak sa razvojem tehnologija, i što je značajnije da stvori inspirativno radno okruženje. Konsing je obezbedio iznajmljivanje servera, desktop i laptop računara renomiranih svetskih i domaćih proizvođača (Dell, HP, IBM/Lenovo, Comtrade) na period od 3 godine, uz garantovan servis i održavanje.

Takođe, ponuđeno je iznajmljivanje Cisco mrežne opreme u paketu sa proaktivnim daljinskim nadzorom i održavanjem. Cisco je globalni lider na polju mrežnih tehnologija i drži oko 80% svetskog tržišta. Cisco oprema više nije dostupna samo velikim firmama, telekomunikacionim operatorima i internet provajderima. Deo kompanije, KonsingNET, je zadužen za iznajmljivanje Cisco opreme na tri godine, u paketu sa 24-časovnim proaktivnim daljinskim nadzorom i održavanjem od strane tima stručnjaka. Uz to, briga o proširenjima i unapređenjima sistema nije više stvar same kompanije, već je sada briga Konsinga, koji preuzima obavezu da iznajmljenu opremu menja i unapređuje, tako da je uvek na raspolaganju sistem koji je najbolje prilagođen potrebama kompanije klijenta. Uvođenje novih servisa je jednostavno i brzo, uz naknadno proširenje servisnog ugovora i korekciju mesečne rate. U slučaju kvara iznajmljene opreme, servisna služba u najkraćem roku, zameniće je novom.

Konsing Group je u testne svrhe na Bežanijskoj kosi privremeno instalirao pilot WiMesh mrežu koja se sastoji od 10 Cisco Aironet 1522 mesh pristupnih tačaka (Acces Point – AP). Jedan od AP-a je montiran na Konsingov telekomunikacioni stub, po jedan na svaku od poslovnih zgrada, jedan na jarbol zastve, a preostali na stubove rasvete, čime je dobijeno realno okruženje za testiranje mogućnosti WiMesh tehnologije. U toku su testiranja sa različitim topologijama mreže i  konfigurisanjima sistema, sve sa ciljem da bi se postigle optimalne performanse u relanom okruženju. Za potrebe testiranja je nabavljen i jedan Cisco ruter 3270 namenjen ugradnji u vozila, koji ima mogućnost povezivanja na GPRS i 3G mrežu kada je van dometa WiMesh mreže. Preko ove mreže Konsing je za sve svoje komšije omogućio besplatan pristup Internetu u narednih nekoliko meseci dok traje testiranje sistema.

 

Moguće su i varijante u upotrebi ove mreže, kao što su potrebe lokalnih samouprava, gradskih i vladinih agencija, gde je primaran cilj da zaposleni ne moraju da se vraćaju u zgradu da bi dobili nova zaduženja, već da nove informacije i zadatke mogu da preuzmu na terenu; takođe za potrebe javne bezbednosti – policije, vatrogasne službe, hitne pomoći, aerodroma… (pristup dosijeima i  fotografijama osumnjičenih, video nadzor, pristup planovima objekata u slučaju požara…); kao i za opštu upotrebu građana, preduzeća i turista.
                    

 

                                    

 

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S