ODELJENJE OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL NA INTERNETUPredstavnik Privredne komore Beograda je na poziv Okružnog javnog tužilaštva Odeljenja za visokotehnološki kriminal i Republičkog zavoda za informatiku i Internet 01.oktobra u Palati Srbija prisustvovao prezentaciji „PROMOCIJA INTERNET PREZENTACIJE ODELJENJA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL


Cilj ovog projekta je predstavljanje rada odeljenja Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koje je osnovano 18.jula 2005.godine stupanjem na pravnu snagu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organaza za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Novu Internet prezentaciju tužilaštva su zajedno realizovali Odeljenje za visokotehnološki kriminal Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu i Republički zavod za informatiku i Internet. Inicijativu za ovaj projekat je pokrenulo tužilaštvo, dok je Zavod izradio standardizovani model za Internet prezentaciju državnih organa koji je u skladu sa Preporukama za Internet prezentacije organa državne uprave, kao i sa standardima ePristupačnosti.


Na sajtu će biti prezentovani i najnoviji oblici izvršenja krivičnih dela iz oblasti Cyber kriminala kao i saveti u cilju prevencije štetnih posledica proisteklih izvršenjem krivičnih dela. Najavljeno je da će Tužilaštvo u daljoj saradnji sa Zavodom razviti i elektronski servis, koji će biti deo portala eUprave, a pružaće mogućnost online prijave nezakonitih upada u računarske sisteme i krivičnih dela visokotehnološkog kriminala. Na kraju je naglašeno da će dalji razvoj Internet prezentacije pratiti izmene zakonske regulative u ovoj oblasti.

 

Novu Internet prezentaciju tužilaštva možete pogledati na adresi: www.beograd.vtk.jt.rs

 

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S