EU PUSTILA U RAD SISTEM ZA SATELITSKU NAVIGACIJU PRECIZNIJI OD GPS-a


Evropska komisija je u četvrtak 1. oktobra objavila da je Evropski servis za geostacionarno pokrivanje navigacije (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS) zvanično počeo da radi i da je od sada besplatno na raspolaganju svim korisnicima opremljenim prijemnicima koji su kompatibilni s tim sistemom (a to je većina prijemnika za satelitsku navigaciju koji se danas nalaze u prodaji). EGNOS je sistem koji poboljšava tačnost satelitskih navigacionih signala u Evropi. Sačinjavaju ga primopredajnici na tri geostacionarna satelita iznad istočnog dela Atlantika i Evrope, mreža od oko 40 zemaljskih stanica i četiri kontrolna centra. Sistem pokriva većinu evropskih zemalja i moći će da se proširuje tako da obuhvati i druga područja, poput severne Afrike i zemalja suseda EU.
Zemaljske stanice primaju satelitske signale američkog sistema za globalno pozicioniranje (GPS) i potom preko primopredajnika na geostacionarnim satelitima prosleđuju korisnicima informacije o tačnosti i pouzdanosti tih signala. Zahvaljujući tome korisnici mogu da odrede svoj položaj sa greškom od svega dva metra, umesto deset kad bi koristili samo GPS.
Očekuje se da će od EGNOS-a velike koristi imati i građani i kompanije, jer će omogućiti niz novih primena u različitim sektorima, od poljoprivrede (preciznije prskanje đubrivom i pesticidima) i saobraćaja (automatska naplata putarine), do preciznijeg navođenja za opštu upotrebu (lična navigacija) i specifične primene (pomoć slepima).
EGNOS je prethodnica evropskog globalnog satelitskog navigacionog sistema Galileo, koji je u razvoju, i integrisaće se s njim kad Galileo proradi sredinom sledeće decenije. Istovremeno je i prvi panevropski satelitski navigacioni sistem koji je rezultat zajedničkog projekta Evropske svemirske agencije (ESA), Evropske komisije (EC) i Evropske organizacije za bezbednost aeronavigacije (Eurocontrol).
ESA je bila odgovorna za dizajn i razvoj sistema i za njegovo razvijanje angažovala je kozorcijum koji je predvodio francuski Thales Alenia Space. Po završetku razvoja sistem EGNOS je 1. aprila predat Evropskoj komisiji koja je sada njegov vlasnik i upravitelj. O njegovom radu će se starati Evrospki dobavljač satelitskih usluga (European Satellite Services Provider, ESSP SaS) kojeg su osnovala sedmorica dobavljača aeronavigacionih usluga, sa sedištem u Tuluzu u Francuskoj.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S