RATEL – OBJAVLJEN JAVNI OGLAS ZA DRUGOG OPERATERA FIKSNE TELEFONIJE


Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) objavila je danas ’Javni oglas za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije’.

Kako se navodi u javnom oglasu, pravo učešća na oglasu ima svako lice registrovano za obavljanje telekomunikacione delatnosti i koje ima više od milion pretplatnika telekomunikacionih usluga i koje je u 2008. godini ostvarilo prihod veći od 200 miliona evra. Takođe mogu učestvovati i lica koja nameravaju da obavljaju komunikacionu delatnost i izvrše uplatu depozita u iznosu do 10 miliona evra.

Ova licenca se izdaje na period od deset godina, uz mogućnost produženja perioda važenja za narednih deset godina. Najpovoljnija ponuda biće izabrana na osnovu iznosa ponuđenog za licencu za fiksnu telefoniju, a ako budu podnete najmanje dve kvalifikovane ponude, odžaće se aukcija na kojoj će početna cena biće najviši ponuđeni iznos za licencu.

Prijave za tendersku dokumentaciju moći će da se podnesu od 30. novembra do 4. decembra, uz uplatu 25.000 dinara i 500 evra, na ime troškova za obradu prijave i za otkup Konkursne dokumentacije. Rok za dostavljanje ponuda je 12. januar 2010. godine u 12.00, a ponude će biti otvorene u prostorijama RATEL-a u Beogradu u 12.30. Pobednik tendera biće izabran do 10. februara, a licenca će biti izdata u roku od osam dana od uplate celokupne naknade u budžet Srbije. Ako pobednik na tenderu nema sedište na teritoriji Srbije, dužan je da u Srbiji osnuje kompaniju u kojoj će biti jedini vlasnik i na koju će biti preneta licenca.

Jedini operater fiksne telefonije u Srbiji je državna kompanije Telekom Srbije, koja je na kraju 2008. godine imala oko tri miliona korisnika.

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S