TRIBINA O POREZIMA U PREDUZETNIČKOM CENTRU OBRENOVAC

 

Privredna komora Beograda održala je, u prostorijama Preduzetničkog centra Obrenovac, tribinu pod nazivom "Preduslovi za optimizaciju poreskih obaveza preduzetnika". Na tribini je bilo reči o mogućnostima i ograničenjima pri registraciji delatnosti preduzetnika u APR-u, kako  preduzetnik koji je paušalno oporezovan može da utiče na visinu svoje poreske osnovice, pravu i obavezama koje preduzetnik može da ostvaruje na osnovu zakona. Takođe je obrađeno i pitanje kako preduzetnik koji vodi poslovne knjige može sam da odredi osnovicu na koju će plaćati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, zatim o pravu preduzetnika da podiže novac bez pravdanja, ali i mogućnostima kada uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda, kada ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika i o uticaju povezanih lica na poslovni rezultat preko transfernih cena.

Tribina je izazvala veliko interesovanje obrenovačkih preduzetnika, koji su pozdravili gest Komore da ovakav vid edukacije organizuje na terenu.

 

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info