ZAJEDNIČKA PODRŠKA KOMORE, GRADA I OPŠTINE PREDUZETNICIMA OBRENOVCA


Privredna komora Beograda, Grad i  lokalna samouprava  Obrenovca spremni su pomognu preduzetnicima u ovoj gradskoj opštini u rešavanju svakodnevnih, ali i drugoročnih problema u poslovanju, najavljeno je danas u Obrenovcu.

Na sastanku   sa preduzetnicima i predstavnicima preduzeća u Industrijskoj zoni  u Obrenovcu učestvovali su predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić sa saradnicima, član Veća Beograda Dragomir Petronijević, predsednik opštine Obrenovac  Miroslav Čučković  sa saradnicima, sekretar Preduzetničkog centra Obrenovac, Milomir Popović i drugi.

Sastanak je održan u Industriji  mesa i mesnih proizvoda  Stajić  koja uspešno posluje već  20  godina  i bila je prva  koja je počela da radi u Industrijskoj zoni Obrenovac u kojoj  sada posluje desetak preduzeća i  proizvodnih pogona iz različitih sektora  privrede, među kojima je farmaceutska  proizvodnja Farma Nova  sa više od sotinu zaposlenih, pogoni za remont Laste, kompanija  Vilotić i druge koje zapošljvaju  oko 500 radnika.

Da bi proširili proizvodnju i zaposlili više ljudi potrebno je pojačati i poboljšati  infrastrukturu  u Industrijskoj zoni u Obrenovcu  pre svega u oblasti ekologije  što bi se postiglo izgradnjom kolektora  za prečišćavanja otpadnih voda, naveli su preduzetnici.  Inicijativa za izgradnju ovog kolektora ocenjena je kao doprinos poboljšanju ambijenta poslovanja i podsicaj  rastu privrede i investicija u opštini koja se podigla u rekordnom roku posle katastrofalnih  prošlogodišnjih poplava čemu su značajan doprinos dali  i preduzetnici  i privreda Obrenovca.

Na realizaciji ove inicijative angažovaće  se stručne službe Grada, Privredne komore Beograda i  opštine Obrenovac , a prvi korak  biće analiza tehničko tehnoloških mogućnosti, izbor najbolje i najprihvatljivije opcije kao i izrada plana  i neophodne dokumentacije. Potom će u fokusu biti  traženje najboljih načina za finansiranje izgradnje ovog infrastrukturnog objekta kako iz domaćih  izvora tako i iz evropskih IPA fondova u sektoru ekologije.

Razgovor o konkretnim temama i problemima  preduzeća  sa kompetentnim sagovornicima na licu mesta  ocenjen je kao dobar model  sinergije javnog  i privatnog sektora  u kome su  institucije servis građana i privrede.  

Preduzetništvo

Info