U OPŠTINI VOŽDOVAC PREDSTAVLJEN PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd i Gradskom opštinom Voždovac, predstavila je programe podrške sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) za 2016. godinu. Sektoru MSP će u narednoj godini biti na raspolaganju program konkurentnosti Evropske unije COSME, kao i sredstva iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme.
Program COSME  traje od 2014. do 2020. godine i ima budžet od 2,3 milijarde evra. Ova sredstva su samo osnova  garancijske šeme u koju se uključuju  i poslovne banke sa svojim izvorima finansiranja, tako da se očekuje da će se, u narednih pet godina, na ovaj način, u 330.000 malih i srednjih preduzeća ubrizgati ukupno 21 milijarda evra.  Najveći deo sredstava je namenjeno za investiranje u rast i razvoj malih i srednjih preduzeća. U okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Predlogom zakona o budžetu za 2016. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara. Na prezentaciji su predstavljeni i programi podrške koje će Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd pružati sektoru MSP u narednoj godini.

Preduzetništvo

Info