PROBLEMI U POSLOVANJU KORADŽIJA NA BEOGRADSKIM PIJACAMA

Na inicijativu Opšteg udruženja pekara, poslastičara i koradžija „Esnaf“, Privredna komora Beograda – Zajednica opštih udruženja preduzetnika, uputila je Ivanu Soču, direktoru JKP „Gradske pijace“, zahtev za rešavanje problema u poslovanju koradžija na beogradskim pijacama.
Problemi, koji ovu delatnost muče godinama su pre svega nelojalni prodavci kora, ostanak na postojećoj lokaciji nakon rekonstrukcija pijaca, cena zakupa kioska, koja je po novom cenovniku povećana i do 5 puta, obnavljanje ugovora za tekuću godinu, uvođenje struje u kioske, parking mesta za prodavce i kupce, ali i neophodna veća saradnja i bolja komunikacija sa Upravom pijaca.

Ivan Sočo je na sastanku održanom, 10. marta 2016. godine,  istakao spremnost za saradnju i uzeo u razmatranje sve tačke Zahteva. Kada su u pitanju novi ugovori za 2016. godinu, on je istakao da su nasleđeni veliki dugovi iz 2015. godine i da JKP „Gradske pijace“ želi da sprovede racionalizaciju svih troškova, naročito kada su voda i struja u pitanju. Svako prvo mora da izmiri obaveze iz prethodnog perioda da bi potpisao ugovor za 2016. godinu. Takođe, on je naveo da su prodaja kora i testenina jedna delatnost i da promena namene povlači promenu ugovora. Istakao je da će se naći najbolje rešenje tokom rekonstrukcije pijaca kao i da manje od 3m² zakonski ne može da bude tezga. Kada je u pitanju cena zakupnine, koja je ujedno i najveći problem, usvojen je novi cenovnik koji ne može da se menja. Cena zakupa koja je dugo godina važila je nerealna i nova cena metalnog kioska iznosi 19.808 dinara. Sočo je najavio da je Nadzornom odboru dao predlog da za zantaske radnje ta cena bude umanjena za 20% i da iznosi 15.800 dinara.

Predstavnici Udruženja „Esnaf“ su izneli i zamerku da ne žele da rade u mlečnoj hali tokom rekonstrukcije, što je prihvaćeno.
Kada je u pitanju prodaja kora uz prodaju druge robe kao i nelegalna prodaja pored pijaca, to predstavlja zajednički problem i uprave gradskih pijaca i članova Udruženja „Esnaf“, a zašta je neophodna saradnja sanitarne i tržišne inspekcije kao i komunalne policije. 

Svi zakupci će pravovremeno biti informisani o svim promenama.
Na sastanku koji je održan u Privrednoj komori Beograda 11. marta 2016. godine,  doneti su sledeći zaključci: Što pre organizovati novi sastanak sa direktorom JKP „Gradske pijace“; Pokrenuti konkretne inicijative za unapređenje rada na gradskim pijacama; Pojačati saradnju sa Komunalnom policijom; Uputiti JKP „Gradske pijace“ zahtev za prezentaciju plana rekonstrukcija gradskih pijaca i Uputiti zahtev za smanjenje nove cene zakupa Nadzornom odboru JKP „Gradske pijace“.

Preduzetništvo

Info