ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: ''SOCIJALNO - TRŽIŠNA EKONOMIJA, ISKUSTVA IZ NEMAČKE'

Privredna komora Beograda – Zajednica opštih udruženja preduzetnika i Srpska asocijacija malih, srednjih preduzeća i preduzetnika je u petak 19.03.2010. godine, u saradnji sa Fondacijom ''Konrad Adenauer Stiftung'' (KAS), organizovala seminar/trening na temu: ''Socijalno – tržišna ekonomija, iskustva iz Nemačke - Obuka poslodavaca za socijalni dijalog sa sindikatima i nadležnim institucijama, veštine pregovaranja''.

Na ove teme govorili su: Snežana Lakićević, državni sekretar u oblasti rada - Ministarstvo rada i socijalne politike, dr Slobodan Milosavljević, ministar – Ministarstvo trgovine i usluga, Reiner Huke, pregovarač/trener u oblasti pregovaranja i kolektivnog ugovora - Unija poslodavaca Nemačke (BDA), Christian Lepping, pregovarač/trener za oblast metalske industrije u Nemačkoj - Unija poslodavaca Nemačke (BDA). Seminar je otvorio i prisutne pozdravio dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda. Seminaru je prisustvovalo oko 70  predstavnika sindikata i poslodavaca.

Obuka je bila namenjena udruženjima poslodavaca, poslodavcima i predstavnicima sindikata. Cilj seminara bio je obuka poslodavaca za socijalni dijalog sa sindikatima i nadležnim institucijama. Seminar je obuhvatio sledeće teze: priprema poslodavaca za kvalitetnije pregovaranje i uspešnije stvarivanje ekonomskih i socijalnih interesa, razvijanje kulture i veština pregovaranja, aktivnije učestvovanje u socijalnom dijalogu, sticanje veština podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih i radnih sporova, kreiranje kvalitetnijeg privrednog ambijenta, pripreme za zajedničko predstavljanje, unapređenje i zaštitu poslovnih interesa poslodavaca, primeri iz prakse.

 


 

 

Preduzetništvo

Info