ZA EFIKASNIJU SARADNJU PRIVREDNIKA I OPŠTINE,
OSNOVANO OPŠTE UDRUŽENJA PREDUZETNIKA OPŠTINE GROCKA
 

U cilju uspotavljanja efikasne saradnje između privrednika i opštine, Savet za privredu gradske opštine Grocka inicirao je osnivanje Opšteg udruženja preduzetnika opštine Grocka.
Danas je održana osnivačka Skupština Udruženja, koje će delovati kao samostalna, poslovna, interesna, neprofitabilna i nestranačka organizacija preduzetnika sa sedištem na teritoriji te opštine.

Predsednik gradske opštine Grocka, Dragoljub Simonović podržao je ideju osnivanja Udruženja preduzetnika i zahvalio se svim preduzetnicima što su se odazvali pozivu, ističući da od članova Udruženja očekuje angažovanje i vredan rad, kako bi na taj način doprineli razvoju opštine.
"Ovo je nastavak podsticanja razvoja privrede i preduzetništva na našoj opštini, jer kao što znate u februaru je formiran Savet za privredu, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-Privrednom komorom Beograda otvoren i šalter za preduzetnike u sastavu uprave gradske opštine Grocka. Na ovaj načn stvorićemo jednu snažnu, organizovanu grupaciju, koja će biti nestranački orjentisana i politički nezavisna, a imaće  zadatak jačanje preduzetništva na našoj opštini, što je od opšteg interesa za sve nas", rekao je predsednik Simonović.

Sednicu je otvorio predsednik Saveta za privredu gradske opštine Grocka, Đuro Grubor, koji je prisutne upoznao sa osnovnim zadacima Udruženja, navodeći da je prioritet podsticanje i koordinacija aktivnosti radi stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj i rad preduzetnika, ali i uspostavljanje saradnje sa državnim organima po pitanju ekonomske i sveukupne politike.Prisutnima se obratio i koordinator preduzetništva Privredne komore Srbije-Privredne komore  Beograda, Dejan Zrilić, koji je istakao da je za uspešan razvoj predzetništva neophodno unapređenje kvaliteta radne snage, kroz koncept dualnog obrazovanja, unapređenje plasmana na novim tržištima, ali i podsticanje razvoja ženskog i socijalnog preduzetništva, kao i preduzetništva mladih.

Preduzetništvo

Info