RADIONICA "ZNANJEM DO CILJA"Od 19. do 23. februara 2018. godine Grad Beograd organizuje besplatne radionice "Znanjem do cilja" za sticanje znanja iz oblasti pokretanja sopstvenog biznisa. Radionice "Znanjem do cilja" su namenjene svim građanima koji žele da dobiju neophodne informacije i elementarno znanje za osnivanje, upravljanje i finansiranje svoje poslovne ideje. 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima (Beokom servis), svakog radnog dana, od 7 do 22 časa, kako bi ostavili podatke.

Za sve informacije građani se mogu obratiti Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, na telefone:

- 0800 11 00 11 za pozive iz fiksne telefonije Telekoma ili 
- 011 3090-007 za ostale fiksne telefonske mreže i mobilne operatere.

Potvrdu o uspešno završenom edukativnom programu "Znanjem do cilja", kandidati će dobiti ukoliko budu prisustvovali svim radionicama.

Program Radionica "Znanjem do cilja"organizuje grad Beograd u saradnji sa Savetom za zapošljavanje grada Beograda i ostalim relevantnim gradskim i republičkim institucijama.

Vreme održavanja: 19 - 23.02.2018. godine, od 11 do 15 časova

Mesto održavanja: Naznačeno u tabeli

 

Vreme

Institucija

Mesto održavanja

Naziv obuke

Ponedeljak
19.02.2018.

 • REGIONALNA AGENCIJA ZA RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE D.O.O. BEOGRAD (RAREI)
 • AGENCIJA ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D. (AOFI)
  - RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE (RAS)
 • Primeri dobre prakse

Privredna komora Srbije - PK Beograda,
ul. Kneza Miloša 12,
sala 6

„Marketing i prodaja za početnike u poslovanju”
''Pristup izvorima finansiranja u funkciji razvoja izvoznika - preduzetnika”
„Programi kao alati uspeha”

Utorak
20.02.2018.

 • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
 • PKS- PRIVREDNA KOMORA BEOGRAD
  - Primeri dobre prakse 

Privredna komora Srbije - PK Beograda,
ul. Kneza Miloša 12,
sala 6

''Preduzetništvo - kako razraditi poslovni plan”

Sreda
21.02.2018.

 • NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE–Filijala za grad Beograd
 • PORESKA UPRAVA
 • ENECA
  - Primeri dobre prakse

Dom omladine,  Makedonska br. 22, sala u suterenu

„Put do uspešnog preduzetnika”
„Poreska politika”
“Pokreni se za posao”

Četvrtak
22.02.2018.

 • FOND ZA RAZVOJ RS - Filijala Beograd
 • Sekretarijat za privredu grada Beograda
  - Primeri dobre prakse

Trg Nikole Pašića 6, Velika sala br. 10

„Aplikaciona obuka za start-up kredite”
„Javni konkursi Sekretarijata za privredu u 2018. godini kao i osvrt na prethodne konkurse”

Petak
23.02.2018.

 • -GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO BEOGRAD
  - Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda

Stari dvor,
Dragoslava Jovanovića 2,
svečana sala

„Poslovna ideja i razvoj biznisa“
„Uslovi za otvaranje privatnih vrtića”

 

 

Preduzetništvo

Info