ODRŽANA KONFERENCIJA "BRŽI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA SA JASNIM CILJEM"

Centar za preduzetništvo opštine Palilula – Klub privrednika opštine Palilula, povodom tri godine uspešnog rada,  organizovao je Konferenciju na temu "Brži razvoj preduzetništva sa jasnim ciljem".  Predstavnici Zajednice opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda prisustvovali su Konfereciji koja je održana u Beogradu, 20. maja 2010. godine. Prisutne je pozdravio Danilo Bašić, predsednik Gradske opštine Palilula. Stanija Višekruna, zamenik gradskog sekretara za privredu, predstavila je dosadašnji rad i planirane aktivnosti Sekretarijata za privredu Beograda, a Dejan Jovanović, šef odeljenja za privredu, prisutnima je izneo mogućnosti za investiranje i povezivanje sa privredom Opštine Kuršumlija.
Tomislav Jovanović, predsednik Centra za preduzetništvo opštine Palilula, istakao je da je  saradnja sa Privrednom komorom Beograda i Zajednicom opštih udruženja preduzetnika od velikog značaja za sve preduzenike, koji samo jedinstveni mogu biti adekvatan partner u pregovorima sa državnim i gradskim institucijama u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za rad i razvoj preduzetnika.

Dragan Trivan, predsednik Zajednice, u ime Privredne komore Beograda i preduzetnika koji su, preko svojih udruženja, njeni članovi, pozdravio je skup i uputio čestitke za uspešan i afirmativan rad Centra. Prisutne privrednike upoznao  je sa Prednacrtom Zakona o zanatstvu i stavom preduzetnika udruženih u komorski sistem Srbije. Pozvao je sve preduzetnike da, preko svojih udruženja, iskažu jedinstvo i podrže napore zajednica preduzetnika u komorskom sistemu  kako bi se doneo zakon kojim će se unaprediti zanatstvo u Srbiji, a ne zakon čiji je cilj stvaranje paralelnih privrednih institucija i  dodatnih nameta za preduzetnike.

Preduzetništvo

Info