U BEČU ODRŽAN SASTANAK ADMINISTRATIVNOG VEĆA UEAPME

U Privrednoj komori Austrije, održan je sastanak Administrativnog veća Unije asocijacija malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (UEAPME), na temu: ''Uloga MSP sektora i zanatlija u regionalnom razvoju – Finansijska podrška i pristup MSP sektora fondovima EU''. Skup su otvorili Georg Toifl, predsednik UEAPME i Andre Benassi, generalni sekretar. U ime Evropskog parlamenta, kao ključni panelisti, skupu su se obratili Johannes Hahn, evropski komesar za regionalnu politiku i Danuta Hüber, predsedavajuća Komiteta za regionalni razvoj.

Ovom prilikom predstavljena je agenda i plan aktivnosti UEAPME za 2010. godinu, na sledeće teme: Održivi razvoj, Ekonomska i fiskalna politika, Stručno usavršavanje, treninzi i radionice za potrebe privrede, Politika preduzetništva i pravna pitanja, Socijalni dijalog i politika zapošljavanja, Sektorna politika i standardizacija.

Na skupu je istaknuto da srednja, mala preduzeća, preduzetnici i zanatlije, predstavljaju 99,8% privrednih društava u Evropi. Većina ovih preduzeća rade na lokalnom ili regionalnom nivou u sektoru usluga, kao dobavljači većim kompanijama i kao proizvođači po meri proizvoda na lokalnom nivou. Izneto je zapaženje da su vlasnici malih, srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, mnogo više odgovorni prema svojim zaposlenima i mnogo više integrisani u lokalnu zajednicu nego velike multinacionalne kompanije. MSP sektor ima veliku ulogu u stabilizaciji lokalne zajednice i predstavlja most između zaposlenih i vlasnika kapitala.

Na skupu je zaključeno da veliki broj predstavnika MSP sektora i asocijacija širom Evrope, smatraju  da političari nisu svesni uloge koju MSP sektor ima, i da asocijacije MSP sektora treba da učestvuju u kreiranju politike razvoja privrede zemlje u kojoj posluju. Iznet je stav da asocijacije najbolje poznaju potrebe malih, srednjih preduzeća, preduzetnika i zanatilija, kao i uslove u kojima isti posluju.

 

 

 

Preduzetništvo

Info