ODRŽAN VI BEČKI EKONOMSKI FORUM


"REGIONALNA SARADNJA -
ŠANSE I IZAZOVI NAKON 20 GODINA PADA GVOZDENE ZAVESE - BERLINSKOG ZIDA"


Regionalna saradnja kao bitan faktor uspeha i privrednog razvoja zemalja u regionu je tema koja je okupila veliki broj predstavnika vlada, nadležnih ministarstava, vladinih i nevladinih organizacija, institucija i multinacionalnih kompanija iz Evrope i regiona, u okviru Bečkog ekonomskog foruma, koji je po šesti put održan u Beču (Austrija), u svečanoj sali ''Raiffeisen'' banke, 9/10. novembra 2009. godine. Forum su otvorili dr Erhard Busek, predsednik Bečkog ekonomskog foruma i NJ.E. dr Elena Kirtcheva, generalni sekretar.


Ekonomski forum odvijao se u u šest sesija na sledeće teme: 20 godina od pada gvozdene zavese - Berlinskog zida, Krizni menadžment i podrška MMF sektoru MSPP, Realizovani projekti i primeri dobre prakse za zemlje članice Bečkog ekonomskog foruma, Kako privući strane direktne investicije u vreme krize, Šanse i izazovi reginalne saradnje u polju eneregetike i perspektive za 2010., Načini i mere za upravljanje ekonomskim debalansom itd.


Na ove teme svoje stavove su izneli: NJ.E. Simeon Djankov, zamenik premijera Vlade Republike Bugarske, NJ.E. Jadranka Kosor, premijer Hrvatske, dr Veit Sorger, presednik Asocijacije industrijalaca Austrije, NJ.E. mr Zoran Stavreski, zamenik premijera Vlade R. Makedonije, NJ.E. Dragan Vrankić, zamenik premijera  Vlade Bosne i Hercegovine, mr Mark Allen, predstavnik MMF za zemlje Centrale Evrope i Baltik, NJ.E. dr Vujica Lazović, zamenik premijera Vlade Crne gore, NJ.E. Fatmir Besimi, ministar ekonomije Vlade Makedonije, NJ.E. dr Ahmet Shala, ministar finansija i ekonomije Vlade R. Kosova, mr Božidar Danev, predsednik Asocijacije industrijalaca Bugarske i drugi.


Poslednja sesija Foruma bila je posvećena bankarskom sektoru i merama koje vlade zemalja u regionu treba da preduzmu i podrže sektor malih, srednjih preduzeća i preduzetništva. Mere podrške u vreme krize predložili su guverneri nacionalnih banaka Makedonije, Bugarske, Albanije, Rumunije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne gore itd.

Značaj podrške vlade i resornih ministarstava sektoru malih, srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i regionalna saradnja i povezivanje privrednika radi stvaranja povoljnije investicione klime i privlačenja stranih direktnih investicija, su zaključci eksperata koji su govorili na Bečkom ekonomskom forumu.  

Preduzetništvo

Info