KONTROLA PESTICIDA ČEKA PAPIRE


U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije ističu da njihova fitosanitarna inspekcija strogo kontroliše promet pesticida u poljoprivrednim apotekama. Proverava se da li pesticidi imaju dozvole za stavljanje u promet, da li kupci dobijaju uputstvo za korišćenje, kao i da li preparate prodaje stručno lice. Od dokumentacije se kontrolišu rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja. Osim poljoprivrednih apoteka, kontrolišu se i poljoprivredni proizvođači, kod kojih fitosanitarni inspektori proveravaju knjige korišćenja pesticida iz kojih mogu da utvrde koji su preparati i na koji način korišćeni, kao i da li je ispoštovana karenca, odnosno vreme od prskanja do branja ploda.

U toku 2009. godine, pregledano je 1.935 objekata u kojima se prodaju sredstva za zaštitu bilja, a zabranjena je prodaja 2.763 kilograma i 15.375 litara pesticida, čija se vrednost procenjuje na više od 7 miliona dinara. Uzeto je i 200 uzoraka voća i povrća, od čega samo 4 nisu bila ispravna - u paradajzu na Kvantaškoj pijaci u Beogradu pronađen je ostatak pesticida, dok je u kupusu, paprici i breskvi na tržnici u Obrenovcu pronađeno nedozvoljeno jedinjenje.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi