REAKTIVIRANJE BIP PIVNICE NA ADI

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Grad Beograd pomoći će Beogradskoj industriji piva (BIP), kako bi se deblokirao račun i omogućilo normalno poslovanje nakon raskida kupoprodajnog ugovora sa litvansko-švedskim konzorcijumom "Alita" i "United Nordic Beverages".

Prema završnom računu, BIP je u 2009. godini imao gubitak od oko 790 miliona dinara, a trenutna blokada računa, zbog neplaćenih akciza i PDV, iznosi oko 650 miliona dinara. Kako je, zbog neplaćenih javnih prihoda, najveći poverilac preduzeća država, vode se razgovori sa Ministarstvom finansija, o mogućnosti da se izvrši konverzija dela tih javnih prihoda u kapital. Grad Beograd pokušaće da reprogramom dugova, koje preduzeće ima prema javnim gradskim službama, olakša njegovo poslovanje, i pomoćiće reaktiviranju pivnice na Adi Ciganliji. Najvažniji zadatak u narednom periodu je da se prati na koji će se način izvršiti privatizacija BIP, koji ima veoma atraktivnu lokaciju od 11 hektara u Krnjači, gde bi mogla da bude izmeštena proizvodnja piva, a parcela od 5 hektara u strogom centru grada, na kojoj se danas nalazi pogon, mogla bi da dobije novu namenu.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi