U SRBIJI PRVI PUT ZAKONOM REGULISANA PROIZVODNJA PIVA

Skupština Srbije usvojila je 5. maja 2010. godine Zakon o pivu, kojim se prvi put u Srbiji pravno regulišu proizvodnja i promet piva. Proizvodnjom piva moći će da se bavi pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u Registar proizvođača piva, koje će voditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Registar će sadržati podatke o prozvođaču, godišnjoj proizvodnji, utrošku sirovina i gotovim proizvodima, kao i o prostorijama za proizvodnju i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, opremi i uređajima za proizvodnju i punjenje, o standardima kvaliteta i sertifikatima i o obimu godišnje prodaje.

Ispitivanje kvaliteta piva pre puštanja u promet vršiće akreditovana laboratorija, ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, dok će za kvalitet piva u originalnom pakovanju biti odgovoran proizvođač, odnosno uvoznik ili prometnik.

Srbija je vodeća zemlja u regionu po proizvodnji piva. U Srbiji postoji 10 velikih proizvođača piva koji konastantno povećavaju proizvodnju (od 500 miliona litara u 2002. do 650 miliona litara u 2008. godini). Potrošnja piva u Srbiji iznosi 81,3 litara po glavi stanovnika godišnje, što je 20% potrošnje svih pića.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi