HACCP NEOPHODAN ZA RAD OBJEKATA ZA PRERADU HRANE


Veterinarska inspekcija je u prvom kvartalu ove godine sprovela vanrednu, akcijsku kontrolu u 284 maloprodajna objekta  u 25 okruga na teritoriji Srbije, i povukla iz prodaje za 30% manje namirnica nego u istom periodu prošle godine. Razlog za smanjenje procenta nisu samo visoke kazne, već i veliki broj zatvorenih objekata za proizvodnju hrane animalnog porekla, koje ne ispunjavaju određene veterinarsko-sanitarne uslove. Od početka ove godine zatvoren je 21 objekat za proizvodnju hrane, pre svega manje klanice, mesare i mlekare, zatim pogoni za preradu jaja i ribe.

Jedan od ključnih uslova da bi u procesu prerade hrana bila bezbedna, je posedovanje HACCP sistema, koji je po Zakonu o veterinarstvu u Srbiji obavezan od 1. januara 2009. godine. I pored toga, pojedini pogoni za preradu hrane nastavili su da rade po starom, ne ipunjavajući osnovne standarde, zbog čega se, ako se ne prilagode propisima, očekuje još veći broj zatvorenih objekata. Tokom 2009. inspektori su zatvorili 54 pogona širom Srbije, a taj broj bi do kraja 2010. mogao da bude i  dupliran.
Od početka godine veterinarska inspekcija je povukla iz prodaje 17,5 tona mesa, 13,8 tona raznih mesnih prerađevina, 2,2 tone ribe, dve tone meda, 204.280 komada jaja. Sporni proizvodi zatečeni su u prometu bez prateće dokumentacije, deklaracije, nisu bili propisno obeleženi, ili im je istekao rok upotrebe. Kazne za ove propuste za fizička lica su od 50.000, a za pravna od 200.000 dinara pa naviše.
Osnovna ideja novog Zakona o bezbednosti hrane je da za kvalitet i zdravstvenu bezbednost hrane odgovaraju proizvođači. Inspekcija će u prelaznom periodu, do potpunog stupanja na snagu Zakona - 11. juna 2011.godine, morati oštrije da kontroliše proizvođače, kao i da deo uzoraka češće uzima i daje na analize. Pri tome bi trebalo razlikovati službeni nadzor, odnosno kontrolu koja se obavlja u proizvodnim objektima i monitoring na terenu, koji podrazumeva kontrolu ispravnosti proizvoda na tržištu.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi