BIP ČEKA STRATEŠKOG PARTNERA

Posle neuspešne privatizacije "Beogradske industrije piva", Agencija za privatizaciju donela je odluku o restrukturiranju ovog preduzeća i traži novog vlasnika. U Agenciji, a i u preduzeću, potvrđuju da ima zainteresovanih stranih investitora koji bi da kupe ovu pivaru, ali još je rano govoriti o potencijalnom strateškom partneru. Cilj je da se pre toga proizvodnja poveća sa sadašnjih 280.000 - 290.000 hektolitara na 450.000 - 500.000 hektolitara, jer potencijalni kupac ima jasne kriterijume kada se opredeljuje da kupi pivaru, a to je procenat tržišnog učešća . Jedna od opcija je i da se novom vlasniku ponudi "uvezan" kapital države od 51,99% i malih akcionara.

BIP, tačnije 51,9% akcija iz portfelja Akcijskog fonda, prodat je litvansko-švedskom konzorcijumu u julu 2007. godine za oko 21,4 miliona evra, uz investicioni program u vrednosti od 5,1 milion evra. U februaru ove godine Agencija je raskinula ugovor zbog neizvršenja investicione obaveze za drugu godinu u iznosu od 2,6 miliona evra, neizvršenja obaveze otkupa akcija od malih akcionara, zato što novi vlasnici nisu plaćali poreze, kao i zbog raspolaganja imovinom suprotno odredbama ugovora.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi