SARADNJA SA ASOCIJACIJOM ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU PIĆA EU

 

Na poziv CIAA Konfederacije – Asocijacije za prehrambenu industriju i industriju pića EU, predstavnici Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Centra za EOI Privredne komore Beograda, boravili su u Briselu. Poseta je organizovana u okviru BSP projekta – Program za pružanje poslovne podrške. Projekat je bio usmeren na pružanje podrške prehrambenoj industriji, putem održavanja seminara i treniranjem eksperata na nacionalnom nivou, s ciljem ublažavanja poteškoća u zemljama koje su u procesu pridruživanja EU.
Projekat je podrazumevao da stručnjaci iz Evropske asocijacije za hranu i piće u svakoj zemlji izaberu partnera za projekat, odnosno instituciju koja predstavlja privredu te zemlje. U Srbiji je Privredna komora Beograda prepoznata kao reprezentativna asocijacija privrede i dato joj je aktivno učešće u realizaciji projekta.

Zbog uspešne saradnje na BSP projektu, razgovarano je o budućoj zajedničkoj realizaciji projekata iz IPA fonda i u skladu s tim razmatrane su nove projektne ideje. Na sastancima su, takođe razmenjena iskustva o poslovanju prehrambene industrije i industrije pića u uslovima krize. Konstatovano je da je prethodna godina bila uspešna za prehrambenu industriju i da, i ove godine u uslovima krize, ostvaruje pozitivne poslovne rezultate. U EU problemi se očekuju jedino u proizvodnji mleka, dok drugi sektori proizvodnje hrane za sada ne osećaju uticaj krize.
Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi