KAKO POVEĆATI STOČARSKU PROIZVODNJU

 

U Privrednoj komori Beograda održan je okrugli sto na temu "Mogućnosti povećanja stočarske proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji i izvozu". Konstatovano je da stočarstvo u Srbiji karakteriše smanjenje broja važnijih vrsta domaćih životinja, niska proizvodnja mleka i mesa, veliki broj "sitnih" proizvođača sa malim zemljišnim posedom i malim brojem grla stoke. Uzrok tome je sporo razvijanje tržišno orjentisanih proizvođača, nedovoljne i loše usmerene podsticajne mere i neorganizovano tržište.

Neke od preporuka okruglog stola su da agrarni budžet mora biti veći; da Strategija poljoprivrede Srbije treba da ima kontinuitet, a ne da se menja sa promenom Vlade; da se sredstva za subvencionisanje bolje usmeravaju; da procedure za registrovanje objekata u stočarstvu budu jeftinije i brže; da se spreči ilegalan uvoz i izvoz stoke i mesa; da se aktivnije radi na akreditaciji laboratorija; da se podstiče udruživanje proizvođača u udruženja, zadruge, klastere; da se hitno obezbedi uvoz junadi i organizuje tov. Zahtev je da se isplata subvencija u ovoj godini ne uslovljava plaćanjem doprinosa Fondu za penziono i invalidsko osiguranje, kao što je iz Ministarstva najavljeno.

Na domaćem tržištu tražnja za mesom opada zbog male kupovne moći stanovništva. Godišnja potrošnja mesa po stanovniku u Srbiji iznosi samo 36kg, naspram 75kg u EU, tako da se može govoriti i o pothranjenosti nacije. S druge strane proizvođači se žale na niske cene i smatraju da je tov stoke izuzetno rizičan posao zbog velikih poremećaja na tržištu i cikličnih oscilacija u svinjarskoj proizvodnji. U ovakvoj situaciji proizvodnja se ne može prepustiti samo tržišnim uslovima, već je potreban i određen stabilizujući faktor, koji prema mišljenju stručnjaka može da bude intervencija Robnih rezervi. Srbija ima i mogućnost beneficiranog izvoza junećeg mesa (baby beef) od 8.700 tona u EU, ali bi za ispunjenje te kvote broj goveda trebao da bude pet puta veći od sadašnjeg.

Trenutno je najteže stanje u proizvodnji mleka i proizvođači se pitaju zašto da unapređuju proizvodnju, kada ne znaju šta će ni sa trenutnim viškom. Mlekare konstantno smanjuju i količine i cenu mleka i opterećuju proizvođače dodatnim uslovima u pogledu kvaliteta, koje sami utvrđuju. Domaću proizvodnju je ugrozio i uvoz mleka u prahu, zbog čega su proizvođači posebno revoltirani.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi