POSETA PREDSTAVNIKA ASOCIJACIJE ZA
PREHRAMBENU INDUSTRIJU I INDUSTRIJU PIĆA EU

 

U prostorijama Komore Beograda održan je sastanak sa predstavnicima Asocojacije za prehrambenu industriju i industriju pića EU-CIAA, sa gospodinom Đorđom Boseti Karkanom, menadžerom projekta Programa za pružanje poslovne podrške. Misija Asocojacije je pružanje podrške prehrambenoj industriji, kako u delu istraživanja, tako i u delu inovacija, putem održavanja seminara, direktnim kontaktima s preduzećima od strane eksperata Asocijacije i treniranjem eksperata na nacionalnom nivou. Asocijacija je posebno angažovana na programu pružanja podrške poslovanju, s ciljem ublažavanja poteškoća zemljama koje su u procesu pridruživanja EU.

Planom projekta predviđeno je da stručnjaci iz Evropske asocijacije za hranu i piće posete sve partnere u projektu uključujući i Srbiju, kako bi se upozanali sa situacijom u industriji hrane i pića, o problemima i mogućnostima pomoći pri implementaciji EU regulativa, koje će postati obavezne ulaskom Srbije u EU.

Dogovoreno je sa g-dinom Giorgio Bosetti Carcanom-menadžerom projekta da se organizuje jedan seminar u Srbiji, sredinom marta 2009. godine, koji bi za temu imao bezbednost i kvalitet hrane, što će biti idealna prilika da se susretnu predstavnici Evropske Asocijacije za hranu i piće sa predstavnicima prehrambene industrije i industrije pića iz Srbije i Beograda.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi