POLJOPRIVREDA SRBIJE NESPREMNA ZA KONKURENCIJU IZ EU

U Privrednoj komori Beograda održana je sednica Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Skupštine Zadružnog saveza Beograda u proširenom sastavu. Na sednici je prof dr Stojan Jevtić, predsednik Zadružnog saveza Srbije i potpredsednik Privredne komore Srbije, izlagao na temu uticaja jednostrane primene prelaznog Sporazuma o stabilizaciji i pridrživanju EU na poljoprivredu Srbije.

Konstatovano je da domaća poljoprivredna proizvodnja nije konkurentna, a time i spremna za liberalizaciju trgovine sa EU. Naročito zabrinjavaju podaci da se poslednje tri godine fizički obim poljorivredne proizvodnje smanjuje, da je u 2009. godini učešće agrarnog u ukupnom budžetu manje nego ikada i da iznosi 2,8%. Iako je poljoprivreda Srbije u ovoj godini ostvarila spoljnotrgovinski suficit od preko 400 miliona dolara, sa EU beleži deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. Konstatovano je da će primenom Sporazuma doći do rasta uvoza i deficita u razmeni poljoprivredno – prehrambenih proizvoda, kao i pojave damping cena uvoznih proizvoda. Negativan uticaj primene Sporazuma mogao bi se donekle ublažiti merama poljoprivredne politike i većim podsticajima, ali su subvencije za poljoprivredu u narednoj godini smanjene. Ono što se preporučuje je racionalno korišćenje sredstava budžeta i poruka potrošačima da kupuju domaće proizvode.

Sa ovog skupa upućen je apel resornim ministarstvima da se Srbija proglasi proizvodnim prostorom na kome se ne gaje genetski modifikovani organizmi. Na taj način bi domaća poljoprivreda dobila šansu da bude konkurentnija i ostvari veći izvoz.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi