PŠENICA TRADICIJA ILI POTREBA

Poljoprivredna proizvodnja vrlo je složen proces koji zahteva planiranje i donošenje odluka koje utiču na uspeh proizvodnje. Donošenje blagovremenih i ispravnih odluka usko je vezano sa posedovanjem odgovarajućeg znanja i veština, blagovremenih informacija, pravilnim uočavanjem i sagledavanjem mogućih problema i iznalaženja odgovarajućih rešenja.

S obzirom da se približavaju radovi za jesenju setvu, Privredna komora Beograda-Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni savez Beograda organizovali su okrugli sto na temu "Limitirajući faktori u proizvodnji pšenice".

Uvodna izlaganja su podneli dr Stevan Dakić, naučni savetnik, na temu: "Agrotehnika u proizvodnji pšenice", prof. dr Dragi Stevanović, Poljoprivredni fakultet u Zemunu, na temu: "Ishrana u proizvodnji pšenice" i Eleonora Onć Jovanović-Institut PKB Agroekonomik na temu: "Zaštita pšenice od bolesti i štetočina".

U raspravi su učestvovali predstavnici Skupštine grada Beograda, profesori poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, predstavnici ostalih naučnih institucija, Privredne komore Srbije, pojedinih velikih poljoprivrednih sistema, istaknuti zadružni radnici iz Srbije i Beograda, direktori zemljoradničkih zadruga kao i individualni proizvođači.

Istaknuto je, da je proizvodnja pšenice u Srbiji, a i na području Beograda, nestabilna, kako po površinama tako i po prinosu. U novije vreme oscilira i tehnološki kvalitet. Osnovni uzorci su ekonomska nemotivisanost proizvođača, nedovoljno ulaganje u pšenicu (mineralna dubriva, zaštita i dr.) i sve veća upotreba nedeklarisanog semena.

Potrebna je primena adekvatnih agrotehničkih mera (optimalni rokovi setve, optimalna gustina setve, sortna agrotehnika koja podrazumeva i izbor sorte za određeni lokalitet) koje uz adekvatne mere agrarne politike, donose visoku proizvodnju a time i dohodak.

Za visoku, stabilnu, kvalitetnu i profitabilnu proizvodnju je potrebno veće prisustvo struke i nauke na njivama.

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi