SAOBRAĆAJ I ŽIVOTNA SREDINA


Obeležavajući pedeset godina postojanja, Udruženje inženjera Beograda je u saradnji sa Društvom urbanista Beograda organizovalo III naučno – stručnu konferenciju „Saobraćaj i životna sredina“ koja je upriličena u Skupštini grada. Na skupu su razmatrani: postojeće stanje saobraćaja u Beogradu, problemi u saobraćaju, kao jednom od najvećih zagađivača u oblasti životne sredine i predlozi za unapređenje zaštite životne sredine u oblasti propisa, organizacije nadležnih institucija i edukacije kadrova.

 

U pozdravnom delu konferencije, prisutnima se obratio i sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda - mr Dragan Stefanović. On je istakao da saobraćaj predstavlja jednog od značajnih zagađivača, ali ne i glavnog. Težnja za stvaranjem održivog saobraćajnog sistema mora da obuhvati sve ideje koje su vezane za ekološke principe. Privredna komora Beograda će i dalje nastaviti da daje svoj doprinos za unapređenje saobraćaja kao činioca društvenog i privrednog razvoja.

 

U nastavku konferencije održana je izborna Skupština Udruženja inženjera Beograda na kojoj su usvojena nova akta o radu i izabrano novo rukovodstvo. Slavica Petrović, dipl. inž. saobraćaja i samostalni stručni saradnik u Udruženju saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je imenovana za člana Upravnog odbora Udruženja inženjera Beograda.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat