POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPAK

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda je u saradnji sa Ministarstvom finansija - Uprava carina organizovalo privredno-stručnu sednicu sa temom:   

“Pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu i izvozu robe”

Sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija - mr Dragan Stefanović je pozdravio prisutne i sednicu ocenio kao dobar put ka poboljšanju uslova saradnje između privrednika i Uprave carine. Pojednostavljene carinske procedure su usvojene kako bi se unapredila regionalna saradnja, kao i saradnja sa zemljama Evropske Unije. Prilagođavanje novim uslovima rada i poslovanja doprineće povećanju konkurentnosti nacionalnih kompanija na svetskim tržištima.

Predsednik Odbora Udruženja saobraćaja i telekomunikacija – Branislav Baćović, koji je i generalni direktor Transportšpeda, istakao je značaj ovakvih procedura imajući na umu da je vreme za obavljanje administrativnih procedura važan činilac kada je transport u pitanju.

Veselin Milošević – šef Odseka za carinska pitanja i granične formalnosti i predsednik Radne grupe za pojednostavljene carinske procedure, kroz prezentaciju je upoznao prisutne sa aktivnostima Uprave carina. Pojednostavljene carinske procedure su u primeni od 1. marta 2009. godine i rezultat su harmonizacije nacionalnih propisa sa zakonodavstvom EU. Trenutno su u primeni tri postupka, i to: pojednostavljeni carinski postupak u uvozu, pojednostavljeni carinski postupak pri izvozu i mogućnost sticanja statusa “ovlašćenog izvoznika”. Uskoro se očekuje primena i četvrtog postupka koji će se odnositi na privedna društva koja se bave prenosom ekspresnih pošiljaka. Pošto se polovinom godine očekuje usvajanje novog Carinskog zakona, Milošević je pozvao privrednike da se aktivno uključe u kreiranje podzakonskih akata, kako bi se definisala rešenja problema sa kojima se oni svakodnevno susreću u svom poslovanju.

U diskusiji su aktivno učestvovali predstavnici Transportšpeda, JP Pošte Srbije, Ž.I.T. Beograd, Instituta “Kirilo Savić”, TIR komerca, i dr …

Privredna komora Beograda – Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će i dalje nastaviti saradnju sa Upravom carina, stvarajući povoljniji ambijent za povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja privrednih društava.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat