PROJEKAT „INTERMODALNI TRANSPORT U SRBIJI“


Na osnovu Memoranduma o razmevanju i saradnji između Republike Srbije i Kraljevine Holandije u toku je izrada projekta “Intermodalni transport u Srbiji”. Projekat je otpočeo u februaru 2009. godine i finansiran je od strane Kraljevine Holandije. Radnu grupu čine predstavnici: Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije, Ministarstva finansija – Uprave carina, Privredne komore Beograda – Udruženja saobraćaja i telekomunikacija, JP Železnice Srbije, Direkcije za železnice, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija kombi doo. Na sastanku koje je organizovalo Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu predstavljena je druga faza projekta.

U ime domaćina holandskih partnera i predstavnika partnera iz Srbije, prisutne je pozdravio sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda – mr Dragan Stefanović. On je izrazio potrebu i spremnost Udruženja saobraćaja i telekomunikacija i srpskih predstavnika privrednih društava i institucija da ulože maksimalne napore kako bi se i ova faza projekta uspešno realizovala.

Miodrag Poledica - načelnik Odeljenja za intermodalni i železnički transport Ministarstva za infrastrukturu je istakao da će se u drugoj fazi projekta polje rada proširiti. Tu se prvenstveno misli na uključivanje u projekat i Sektora za unutrašnje plovne puteve Ministarstva za infrastrukturu.

Tokom uvodnog dela sastanka, predstavnici Luke Šabac su prezentirali potencijale ovog dela regije. Luka Šabac se prostire na 47 hektara, integrišući sve vidove transporta (železnički, drumski i kontejnerski) svih vrsta roba. U toku je izgradnja moderne carinarnice koju finansira Vlada Republike Srbije. Strateški cilj predstavlja ulaganje u izgradnju luke koja bi dobila međunarodni karakter. Radi realizacije daljih aktivnosti, lokalna samouprava grada Šapca koja je i većinski vlasnik luke, teži ka pronalaženju strateškog partnera kako bi se realizovali započeti poslovi oko izgradnje.

Na sastanku se prisutnima obratio Geert Smit, direktor Centra NEA  predstavljajući plan daljih aktivnosti. Druga faza projekta, koja će trajati do novembra 2010. godine, obuhvatiće izradu akcionog plana i razvoj intermodalnog razvojnog centra po uzoru na evropske. Obe aktivnosti će biti usmerene na stvaranje institucionalne infrastrukture odnosno, sva teorijska saznanja koja su pratila prethodnu fazu projekta će dobiti praktičnu primenu.

Maarten Huug Bode, direktor preduzeća MOVARES je istakao da se u ovoj fazi projekta polje rada sa železnice, proširuje na vodni i drumski saobraćaj. Srbija ima izuzetno veliki potencijal što pokazuju tokovi robe koji gravitiraju od/ka Rijeci, Baru, Konstanci, Ljubljani i severnoj Italiji, Budimpešti, Beču i daljim vezama ka Nemačkoj. Istraživanjem tržišta ponude i potražnje za uslugama lako će se doći do rešenja. Neophodno je napraviti analizu potražnje korisnika, izvodljivost intermodalnih veza i privrednih društava koja će imati interesa da investiraju u intermodalne projekte. Miodrag Poledica je napomenuo važnost intervjua sa potencijalnim korisnicima, pružaocima i davaocima usluge jer se samo na taj način mogu shvatiti njihove realne potrebe i problemi sa kojima se susreću.

Ističući značaj projekta za nacionalnu privredu, prisutne je pozdravio predsednik Privredne komore Beograda – dr Milan Janković. On je rekao da Srbija ima želje i resurse za napredak, kao i da su za takve tendencije neophodna evropska iskustva, a Privredna komora Beograda je spremna da učestvuje i pruži logističku podršku.

Privredna komora Beograda – Udruženje saobraćaja i telekomunikacija će nastaviti dalje sa svojim aktivnostima na poboljšanju privrednog ambijenta, unapređujući saradnju sa članicama, naročito promovišući oblast razvoja intermodalnog transporta. Takođe, poštujući predloge i ciljeve, nastaviće saradnju sa nadležnim predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu, privrednim društvima i institucijama na daljem razvoju i implementaciji intermodalnog transporta u Beogradu i Republici Srbiji.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat